ÄETSÄN MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2004

Äetsän kunnan toimeksiannosta inventoitiin taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava-alueen, sekä pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännökset keväällä 2004.

Inventointikertomus pdf-tiedostona:
Inventointikertomus (pdf 2.6 Mb)
Pdf-tuloste on tehty ns. web-laadulla, jossa kuvat ovat huomattavasti kompressoituja ja siten melko suttuisia. Alkuperäinen raportti terävine kuvineen ja karttoineen on Museoviraston arkeologisessa osastossa, Pirkanmaan maakuntamuseossa ja Äetsän kunnassa.

Tulokset lyhyesti:
Ennestään tutkimusalueelta tunnettiin: 10 kivikautista asuinpaikkaa (kaikkiaan kunnassa 11 asuinp.), kaikki pelloissa, 4 rautakautista kalmistoa, sekä yksi mahd. linnavuori, joka sijaitsee tutkimusalueen ulkopuolella.

Löydettiin 16 aiemmin tuntematonta kivikautista asuinpaikkaa, 8 historiallisen ajan kylätonttia tai arkeologisoitunutta tilaa (rak. pohjia), 6 kivikautista löytöpaikkaa (mahd. asuinpaikkoja). Lisäksi muita havaintoja, joita ei arvotettu muinaisjäännöksiksi (kuoppia, tarinapaikkoja ym). Aiemmin tunnetut paikat tarkastettiin silmämääräisesti. Kolme uutta kivikautista asuinpaikkaa ovat ehjinä metsissä, muut pelloissa. Yksi uusi ns. metsäpaikka ajoittuu Itämeren Ancylusjärvivaiheeseen, boreaalisen ilmastokauden alkuun. Kolme aiemmin rautakautiseksi kalmistoksi luokiteltua paikkaa osoittautuivat olevan vanhoilla 1600 luvun kylätonteilla - aivan niiden keskellä. On mahdollista, että aiemmat havainnot liittyvät kylätontteihin, eikä kyseessä ehkä ole kalmistot. Löydöt: KM 34461-34482, kvartsi-iskoksia -ytimiä ja -esineitä, pii-iskoksia. Diar. 21.5.04Mikroliitti Oy:n pääsivulle