22.10.2003

Juankosken Akonpohjasta varhaiskivikautinen asuinpaikka

Kaavin rantayleiskaavainventoinnin yhteydessä löytyi Juankosken Akonpohjasta, Helvetinhaudan tienoolta, kivikautinen asuinpaikka, joka Saimaan rannansiirtymiskronologian (Saarnisto 1970) mukaan on sijainnut muinaisen Itämeren Ancylusjärvivaiheen rannassa. Paikka sijaitsee 110-112 m korkeudella, n. 2,5 m korkean komean muinaisrantatörmän päällä. Tämä törmä on näkyvissä yhtenäisenä laajalla alueella ja se liittynee Ancylustulvan huipun (n. 8400 eKr.) aikaiseen hitaamman vedenlaskun aikaan. Em. rannansiirtymiskronologian mukaan paikka ajoittuisi aikavälille 8500-8400 eKr.
Akonpohjan uusi asuinpaikka on Savon vanhin, yhdessä muutama vuosi sitten löytyneen Tuusniemen Tuusjärven Likolammen asuinpaikan kanssa (n. 107 m mpy). Vastaavan ikäisiä asuinpaikkoja tunnetaan Salpausselkien pohjoispuolelta yksi Laukaalta ja yksi Lieksasta. Vanhempaa (n.200-300 v vanhempaa) asutusta tunnetaan Suomesta ainoastaan Imatran-Joutsenon, sekä Lahden-Orimattilan alueelta, sekä Karjalan kannakselta Venäjän puolelta.
Akonpohjan paikka löytyi omana vapaa-ajan tutkimuksena, paikalta jotta olen pitänyt silmällä jo useita vuosia, mahdollisena asuinpaikana.

Kaavin kunnan teettämässä Kaavinjärven ja Rikkaveden rantakaavainventoinnissa löytyi seitsemän uutta esihistoriallista asuinpaikkaa. Uudet paikat ajoittuvat varhaiselta kivikaudelta rautakaudelle. Kaikki paikat ovat metsämaastosta ja useimmat ehjiä, muutama laikutuksen paljastamana. Yhdellä paikalla on kaksi asumuspainannetta, kivikautisen talon pohjaa. Inventoinnin raportti tulee nettiin myöhemmin syksyllä/alkutalvesta. Kenttätyöt muualla Suomessa jatkuvat vielä lokakuun loppuun.

Timo Jussila


Mikroliitti Oy:n pääsivulle