Kaivaus Joutsenon Kuurmanpohja Saarenoja 2 asuinpaikalla elokuussa 2010

Kaivausta jatketaan elokuussa 2010. Tarkkaa kaivausaika ei ole vielä tiedossa.

Kaivaus Joutsenon Kuurmanpohja Saarenoja 2 asuinpaikalla elokuussa 2009

Vuoden 2009 kaivauksen raportti (pdf, 6 mb) tästä linkistä.

Kaivaus v. 2009 suoritettiin 17.8.-27.8, sisältäen viikonlopun.

Kaivauksen päärahoittaja v. 2009 oli Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto. Mikroliitti Oy sponsoroi välineet, laitteet ja tutkimustilat.K aivauksen luumateriaalista teetetään kahdeksan radiohiiliajoitusta, jotka kustantaa dosentti Jouni Luukkainen. Ajoitukset valmistuvat kesällä-syksyllä 2010. Ks. tarkemmin raportista.

Kyseessä yksi Suomen vanhimmista kivikautisista asuinpaikoista. Aiempi C14 ajoitus palaneesta hirvenluusta ajoittaa paikan n. 8600 eKr. (cal.). Vuonna 2000 paikalla pieni koekaivaus. Vuonna 2008 paikalla 8 neliön laajuinen kaivaus. Kivimateriaali lähes täysin yksinomaan piitä (249 kpl), kvartsia vain 37 kpl. Piilöytöinä mm. väkäsellinen säleestä tehty nuolenkärki, ns. "Pullin kärki". Lisäksi sellaisen katkelmia, mikroliitteja ja piitaltta.
V. 2008 kaivausraportti. (pdf, 3,8 Mb)
V. 2000 kaivauksen raportti tässä.

Tutkimuksen organisoi työryhmä: Timo Jussila, Aivar Kriiska & Tapani Rostedt. Paikallinen harrastaja-arkeologiyhdistys Jatuli ry. osallistuu kaivaukseen - käytännössä vastaa varsinaisesta kaivuutyöstä, kuten viime vuonna ja v. 2000. Myös muut harrastaja-arkeologit ovat ilmoittaneet halukkuudesta avustaa tutkimusta.

Voimme tarjota työvälineet n. 12 kaivajalle kerrallaan. Kovin paljoa tuota suuremman kaivajamäärän hallinta on meille vaikeaa - dokumentoinnissa saattaa syntyä yletöntä ruuhkaa (ainahan sitä vähän). Jos kaivajia on enemmän täytyy vuorotella ja kaivuutyötä voi toki tehdä ryhmätyönä - kaivaja ja hiekankantaja. Kaikki löydöt poimitaan n +- 5 cm tarkkuudella ja löytöpaikat mitataan takymetrillä. Kaivajat seulovat kaivamansa maa-aineksen pienillä käsiseuloilla. Toivomme että muut kaivaukseen osallistujat kuin Jatulilaiset ilmoittautuisivat etukäteen ja arvioisivat paikalletuloajan ja siellä oloajan. Kaivaus tehdään yksityisenä hankkeena, "piknikkinä", joten mitään vakuutusturvaa emme voi tarjota. Kaivajat siis omalla vastuulla - me kyllä tarjoamme viihteen!
Kaivauspaikan sijainti Karttapaikalla.

Tutkimus on osa työryhmän pitkäaikaista ja laajempaa Suomen varhaisasutusta ja varhaismesolitikumia käsittelevää tutkimusta. Aiempia kaivauksia tässä tutkimuksessa Juankosken Akonpohjassa, jossa edelleenkin pyritään pontevasti jatkamaan tutkimuksia lähivuosina. Tuoreimmat hankkeen julkaisut:
Jussila, Kriiska & Rostedt 2007: The Mesolithic Settlement in NE Savo, Finland. And the Earliest Settlement in the Eastern Baltic Sea. Acta Archaeologica. Vol. 78 Issue 2 Page 143 December 2007.Blackwell Publishing Ltd. Oxford. UK.
Jussila, Kriiska & Rostedt 2008: Joutseno Saarenoja 2 varhaiskivikautisen asuinpaikan tutkimukset. Hiisi 2/2008.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle