Antrean-Jääsken muinaisjäännösexpeditio 2001

Ennakkotietoa:

Viiden päivän muinaisjäännösten etsintämatka Antrean ja Jääsken alueelle tehtiin 28.8.-2.9.2001. Retkikunnan jäseninä olivat Timo Jussila, Aivar Kriiska ja Tapani Rostedt. Matkan rahoitti Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Matkan päätarkoituksena oli varhaiskivikautisten (Ancylusjärven aikaisten) asuinpaikkojen etsiminen. (Ks. vuoden 2000 matkakertomus).

Antreassa pääosa ajasta oltiin Antrean itäosassa Sokkalan - Leinjärven - Salo-Kekkilän (Kekinniemen) välisellä alueella sekä pieneltä osin Vuoksenrannan Sintolassa. Alueelta löydettiin 11 uutta varhaiskivikautista asuinpaikkaa (22-) 25-32 m korkeustasoilta. Mainittakoon tässä erikseen Salo-Kekkilän Yläpäänsuon asuinpaikka n. 22 m korkeustasolla, jossa havaitsimme 450 m matkalla kvartseja ja luuta lähes joka metrillä. Myös Koinlinnan (Kolinanlinnan) todella komean luonnonkivikon ja sen suurimman lohkareen alla olevan luolan edessä ja vieressä totesimme olevan kivikautisen asuinpaikan lähes 35 m korkeustasolla (Ancylushuippu on alueella n. 28-30 m korkeustasolla) .

Jääskessä vietimme aikaa yhden päivän, jolloin kävimme mm. Venäjänpuoleisessa Kuurmanpohjan kylässä nelisen kilometrin päässä Suomen puoleisista kivikautisista asuinpaikoista. Uusia paikkoja emme täältä nyt löytäneet - kyseessä oli tiedusteluretki. Luonnonolosuhteet asuinpaikkojen etsimiselle osoittautuivat sellaisiksi, että tuloksellinen etsintä Venäjän Kuurmanpohjassa pitää suunnitella ja toteuttaa toisin ja huolellisemmin mitä nyt oltiin suunniteltu ja mihin oli varauduttu.

Tarkka matkakertomus kuvineen ja karttoineen, sekä raportti havaituista uusista muinaisjäännöksistä tulee tälle paikalle myöhemmin syksyllä (kenties lokakuun alkupuolella).

Timo Jussila


Mikroliitti Oy:n pääsivulle