Antrean ja Vuoksenrannan muinaisjäännösexpeditio 2000

KERTOMUS

ANTREAN VERKONLÖYTÖPAIKKA

Rannansiirtymiskäyrä
Matkakuvia muinaisjäännöskuvat ovat paikkojen yhteydessä, joihin linkit alla

UUDET MUINAISJÄÄNNÖKSET

joista linkit valokuviin ja karttoihin

ANTREA 6 SOKKALA-PAJUSUO 1
ANTREA 7 SOKKALA-PAJUSUO 2
ANTREA 8 SOKKALA-PAJUSUO 3
ANTREA 9 SOKKALA-NIUKALI 1
ANTREA 10 SOKKALA-NIUKALI 2

Kartat: copyright Maanmittauslaitos

Ruutu = 2x2 km.

Mikroliitti Oy:n pääsivulle