Mikroliitti Oy

Suomen asutus -multimedia

Näyttelyihin asiakkaitten käytettäväksi, kouluissa ja tilaisuuksissa esitettäväksi

- Sisältö
- Ohjelma
- Hinnat

Suomen-asutus, kuvaruutukopio

Esityksen idea:

Esitys perustuu arkeologi Hans-Peter Schulzin keräämään ja huolellisesti läpikäymään uusimpaan tutkimustietoon (tutkimustilanne. v. 2002). Esityksen idea on tähänastisista poikkeava. Esityksessä on painotettu erityisesti asuinalueita, yksittäisten löytöjen ja asuinpaikkojen sijasta:

Suomenmaa on jaettu tiettyihin ekologisiin reviireihin:

Arkeologinen aineisto esitellään ed. mainittujen ekologisten reviirien perusteella:

Esityksen sisältö:

Karttakuvat pienennettyinä

Sivu Kuva Aika Sisältö
1 Eem-meri 120-125 ka 125 000 - 120 000 BP Susiluolan asutus
2 Ancylusjärvi 8500 BC 8600-8400 Pioneeriasutus
3 Ancylus; ranta n. 8000 cal.BC 8400-7900 Varhaismesol: Kunda-asuinpaikat n. 8400-8400 cal.BC, varhaiset kvartsipaikat n 8500-8000 cal BC
4 Ancylus; ranta n. 7100 cal.BC 7900-5900 Mesoliittinen kausi: Suomusjärvi
5 Litorina; ranta n. 5500 cal.BC 5900-5000 Myöhäismesolitikum: Suomusjärvi
6 Litorina; ranta n. 4900 cal.BC 5000-4300 Varhaisneolitikum: Sär 1 – KA I:1, mesol. trad. luoteessa
7 Litorina; ranta n. 4300 cal.BC 4300-4000 Varhaisneolitikum: KA I:2 – Varh.asbestiker., mesol. trad pohjoisessa
8 Litorina; ranta n. 4000 cal.BC 4000-3500 Neolitikum: KA II – Jäkärlä - Venäl. kk, mesol. trad. pohjoisessa
9 Litorina; ranta n. 3500 cal BC 3500-3000 Neol. KA III – Kierikki , mesol. trad. pohjoisessa
10 Litorina; ranta n. 2900 cal BC 3000-2400 Myöhäisneol.: Nuorak - Pyheensilta - KA III, Pöljä, mesol.. trad pohjoisessa
11 Litorina; ranta n. 2200 cal BC 2400-1600 Myöhäisneol.: Kiukainen- KA III, Jysmä, mesoliittinen traditio pohjoisessa
12 Limnea/Itämeri, ranta n. 1500 cal BC 1600-500 Pronssikausi: Paimio, ST, Lovozero, Anttila, IT keraamiset ryhmät
13 Itämeri, ranta n. 500 cal BC 500 eKr-300 jKr Maatalouskulttuurit etelässä/lounaassa/ rautak. keramiikka. Pyyntikulttuurit sisämaassa. Lisänä: soikeat tuluskive
14 tilanne n. 1000 j. Kr 1000 jKr Maatalouskulttuurit Etelässä-Lounaassa ja Kaakossa. Ekspansio Pohjanlahden rannikoille. Eränautinta. Pyynti-kulttuurit sisämaassa ja Pohjoisessa. Lisänä: linnavuoret

Kaikki esityksen vuosiluvut ovat aurinkovuosina. Eri lähteiden radiohiiliajoitusten kalibrointi: INTCAL 98 (Stuiver et al.1998) n-standardi versio

Rantaviivat: NKS/KAN 3, 1993, The postglacial radiocarbon-dated shoreline data of the Baltic in Finland for the Nordic Data Base of Land Uplift and Shorelines. (Eronen, van de Plassche, v.d. Plicht, Rajala, Rantala). Tiedot korjattu ottamalla huomioon merenpinnan vaihtelut.

Karttojen korkeuskäyrät on otettu GT - kartoista 1:200 000 (osittain on käytetty Pk 1:50 000), käyrien interpolointi = +35%, tarkkuus 1 km = 2,4 pixeliä, rantaviivan ”featuret” alle 5 pixeliä (= 2 km) ei näy kartoissa. Orginaalikuvien mittakaava = n. 1: 5 000 000. Esitys on siis selvästi tarkempi kuin tähän asti julkaistut muinaisrantaesitykset samassa mittakaavassa

Laatokaan alueelta ja Pohjois-Ruotsista ei ole kunnon korkeuskäyräaineistoa, osa näiden alueiden rantaviivaesitykset perustuvat arviointiin. Karjalan kannaksen ja Etelä-Karjalan rannansiirtymisen tarkentaminen on työn alla. Vähitellen myös suurimpien sisäjärvien kehitys tarkennetaan ja liitetään karttoihin.

Karttoja ja esitystä tullaan päivittämään sitä mukaa, kun uutta tai tarkempaa tietoa esityksen aihepiiristä on käytettävissä.

Kuhunkin esityksen sivuun voidaan liittää asiakkaan oman intressipiirin mukaisia alasivuja ja lisätietoja, joissa voi kertoa yksityiskohtia kyseisen sivun aihepiiristä sanoin ja kuvin. Perusversiossa on pääsivuilla lisätietosivuja, joissa kuvataan mm. keramiikkatyylejä.

Kieliversiot

Suomen asutus -esityksen mukana toimitetaan lyhennetty englanninkielinen versio. Muut kielet saa eri tilauksesta.

Paikallinen/alueellinen asutus

Multimediaan voidaan liittää yksityiskohtaisempi paikallisen asutuksen ja vesistön kehityksestä kertova erillinen multimediaesitys.

Multimediaohjelmalla voi tehdä ja esittää myös omia esityksiä. Ohjelmasta voi käynnistää muita esitysohjelmia.

Multimediaan voidaan liittää Kartta2-näyttely ohjelman karttaesityksiä, jossa karttapohjalle (esim GT-kartta) tulostetaan alueen muinaisjäännöspaikat erilaisin symbolein. Symbolia klikattaessa aukeaa ikkuna, jossa on tietoja, valokuvia ja tarkempia karttoja paikasta. Karttaesitys voidaan kytkeä suoraan tai välillisesti muinaisjäännöstietokantaan, jolloin käyttäjä saa aina tuoreimmat tiedot. Karttaesityksiä voidaan tehdä useita. Karttaesitysohjelma aukeaa suoraan Suomen asutus - multimediasta.


Ohjelma

Ohjelma vaatii toimiakseen Windows 9x/NT/2000/Xp -käyttöjärjestelmän, vähintään 1024 x 768 näyttöresoluution, väh. 16 bit väreillä (high color), äänikortin (mci) ja kaiuttimet, hiiren tai kosketusnäytön, muistia väh. 64 Mb, Pentium 200 Mhz tai ripeämpi prosessori.

Ohjelmaa voi käyttää suoraan CD:ltä, mutta sen voi asentaa helposti myös kiintolevylle, yksinkertaisesti kopioimalla haluttuun kansioon.

Ohjelma voidaan asentaa niin, että käyttäjä ei pääse ilman salasanaa käsiksi muihin ohjelmiin, eikä voi sammuttaa ohjelmaa. Multimedia ohjelmasta voidaan sallia määrättyjen muiden ohjelmien käynnistys (jokin toinen esitys tällä tai toisella ohjelmalla). Ohjelmasta voidaan käynnistää sen oma selain ja siihen määrätty sivu. Ohjelmalla voi näyttää useita erilaisia esityksiä. Esitysten käsikirjoitus on muutamassa tekstitiedostossa, jotka voi tehdä itse tai ohjelman omalla käsikirjoituseditorilla. Samoin lista sallituista ohjelmista, nettisivuista ja esityksistä joita käyttäjä voi ohjelmasta käsin käynnistää.

Ohjelmalla voi tehdä itse esityksiä joissa on kuvia ja ääntä jaettuna sivuihin. Sivuja voi olla yli 200. Kullakin sivulla voi olla alasivuja eli lisätietosivuja n- kappaletta. Kuhunkin sivuun voidaan liittää yksi kuva ja sen lisäksi kuvan päälle tulostuvia layereita 2 kpl.

Ohjelmaa voidaan nopeasti muokata käyttäjän eritystarpeita vastaavaksi. Toimintoja voidaan lisätä, muuttaa jne. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti monipuolisemmaksi.

Ks. ohjelman esittely.


Hinnat

SUOMEN ASUTUS MULTIMEDIA PERUSVERSIO: 2500 € + alv 22%
Sisältää:

Multimedia toimitetaan tilauksesta 2-10 pv sisällä, maksuaika 14 pv toimituksesta. Normaali täysi palautusoikeus, mikäli tuote ei tyydytä.

LISÄ- JA ERILLISOSAT

- Kartat voi tilata erikseen, erillisinä korkealaatuisina tiedostoina (1800 x 2600 pix), jotka tulostuvat näyttävinä A2 kokoon asti. Karttojen värejä voidaan muokata tilaajan toivomusten mukaan. Karttakuvien ja tekstin vapaa käyttöoikeus Museon sisällä ja julkaisuissa 100 € per kartta, kaikki yht. 1000 € + alv 22%. Tarvittaessa kartat toimitetaan tulostettuna halutulle alustalle (hinta avoin).

- Lisätietoja per sivu voidaan lisätä esitykseen joko Mikroliitti Oy:n materiaalilla tai tilaajan hankkimalla / toivomalla materiaalilla. Hinnoittelu tapauskohtaisesti. (Lisätieto koostuu kuvasta, tekstistä ja tekstin selostuksesta. Sivulla voi olla vapaa määrä lisätietoja).

- Kieliversiot: kielet kysynnän mukaan.

- Alueelliset erityistiedot: tietyn suppeamman alueen tai seudun asutuksen kehityksestä voidaan laatia alasivuja pääsivujen alle.


Mikroliitti Oy:n kotisivulle