Lyhyt tiedote. Raportti joskus tulevaisuudessa (ks. muinaisjäännöskuvastoa).

12.7.99.(ja 30.12.00)
Imatran inventoinnin yhteydessä on löydetty (Joutsenon) Kuurmanpohjan - Salo-Issakan-Kiurulan alueelta useita varhaismesoliittisia asuinpaikkoja ajalta 9500-10200-(11000) BP. Asuinpaikat ovat korkeimman Ancylusrannan tuntumassa, muinaisen lahdenpohjan alueella. Ylimmät paikat ovat n. 5-6 m oletetun Ancylusmaksimin (n. 40 m mpy.) yläpuolella, eli ne lienevät Yoldia-merivaiheen aikaisia.
Ancylusmaksimin korkeus vajaat 40 m tällä alueella perustuu geologien Sauramon (1958) ja Hyypän (1966) tutkimuksiin. Sama tulos esitetään vielä Suomen kartaston geologia-vihossa. Alue on kuitenkin ollut Itämeren tutkimuksen kannalta marginaalista, joten on mahdollista että rannansiirtymisen yksityiskohdat tulevat tällä alueella muuttumaan, eli Ancylus maksimi eli Ancylustransgression huippu 10200 vuotta sitten on saattanut olla korkeammallakin kuin aiemmin esitetty vähän alle 40 m. Joka tapauksessa asutus Imatralla ja Joutsenossa on vähintään 10200 vuotta vanhaa, mahdollisesti jopa 11000 vuotta vanhaa. Jälkimmäinen ajoitus ratkeaa jatkotutkimuksissa, mikäli sellaiseen avautuu mahdollisuus.
Inventointityö Imatralla jatkuu vielä lokakuussa 1999, jolloin keskitytään Ancylus-Yoldia tasoilla olevien peltoaluiden tutkimiseen (kunhan pellot on kynnetty).
Asuinpaikoilta on löydetty kvartsiesineitä- ja iskoksia, pii-iskoksia ja palanutta luuta.

Kuurmanpohjan tutkimuksiin saatiin kesällä 2000 apuraha Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä, minkä turvin alueen tutkimus jatkuu. Syksyllä 2000 alueella tehtiin koekaivauksia (mm. ajoitusnäytteiden hankinta), joiden tuloksia voidaan odotella keväällä 2001. Tutkimukset jatkuvat intensiivisinä vuonna 2001. Alustavasti voidaan sanoa tulosten olevan "erittäin merkittäviä". Löytömateriaali vastaa Ristolan-Pullin-Veretye:n-Butovo:n materiaalia (9500-8500 eKr.), joten Suomen vanhimpia paikkoja -Lahden Ristolan ohella- tutkitaan.
Kuvassa 36 m mpy. korkeudella sijaitsevlta asuinpaikalta löydetty kärjestään hiottu kivitaltta. Paksuus 6 mm, sivut tasaiset ja suorat.

Kiurulan asuinpaikka pellon takaosassa, matalan rantatörmän päällä. Asuinpaikka ulottuu vasemmalla pusikkoon ja edelleen metsään. Asuinpaikka sijaitsee 47,5 m mpy. korkeudella


Mikroliitti Oy

Takaisin Etusivulle