Päivitetty/updated 23.02.02

Kuvastoon on koottu yhteen hakemistoon Mikroliitti Oy:n sivuilla eri raporteissa olevia muinaisjäännöskuvia. Näiden lisäksi kuvastossa on runsaasti myös uusia kuvia ja paikkoja. Kuvien yhteydessä on lyhyt luonnehdinta muinaisjäännöksestä (mm. maaperä ja kohteen asutuksen aikainen topografia). Muinaisjäännöskuvasto uudistuu - perusteellisesti - vuoden 2004 alusta, sitä ennen kuvastoa ei päivitetä.

Kohdelista

Varhaiskivikautisia asuinpaikkoja
Early mesolithic dwelling sites
(Yoldia-) 'Ancylus-phase' (9400)-6500 BC
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
Kivikautisia asuinpaikkoja
Stone age dwelling sites
ca. 6500-1800 BC
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Vanhemman metallikauden asuinpaikkoja
Early metal period dwelling sites
ca. 1800 BC - 300 AD.
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

Muinaisjäännökset ovat Mikroliitti Oy:n löytämiä, ellei kohteen kuvauksen yhteydessä ole toisin mainittu.
Valokuvat ja piirrokset ovat Mikroliitti Oy:n, ellei toisin kuvan alla ole mainittu
Useimmat muinaisjäännökset ovat Saimaan tai Päijänteen vesitön piirissä. Näiden paikkojen rannansiirtymisajoitukset perustuvat osin Matti Saarniston julkaisemiin tutkimuksiin, joista sivujen tekijä, Timo Jussila on tulkinnut kalibroidun kalenterivuosiajoituksen. Saimaan 6000 v nuoremmat ajoitukset perustuvat Timo Jussilan tutkimuksiin. Itämeren rannansiirtymisajoitukset perustuvat useisiin eri geologisiiin lähteisiin. Käytetystä kronologiasta: ks. kronologiataulukko.

All sites in the gallery are found by Microlith Ltd (Mikroliitti Oy) unless other mentioned. About the chronology used, see Chronology Table (in Finnish, english version is under construction ).


Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd