IKAALINEN: Kyrösjärven rantaosayleiskaava osa 1-alueen (Kolkko, Sikuri, Vähäröyhiö, Leutola) muinaisjäännösinventointi 2002

Pirkanmaan maakuntamuseon toimeksiannosta inventoitiin Ikaalisissa lokakuun lopussa 2002 osayleiskaava-alue.

Inventointikertomus pdf-tiedostona:
Inventointikertomus (pdf 1.3 Mb)

Tulokset lyhyesti:
Tarkastettiin 3 ennestään tunnettua kiinteää muinaisjäännöstä.
Yksi tunnettu röykkiö saaressa jäi tarkastamatta.
Paikannettiin 2 uutta röykkiötä
Paikannettiin 6 uutta kivikautista asuinpaikkaa
Uudet paikat nro 42-49.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle