Mikroliitti Oy

muinaisjäännösten inventointipalvelut

Muinaisjäännösten inventointi on painopistealuettamme, johon olemme panostaneet runsaasti tutkimusta ja tuotekehittelyä. Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus erityyppisistä inventoinneista: kunnan tai vesistöalueen perusinventoinnista kaava-alueiden ja tielinjojen inventointiin. Toimintamme aikana olemme löytäneet yli 1000 aiemmin tuntematonta muinaisjäännöstä.

Viime vuosikymmenenä olemme erityisesti perehtyneet kaava-alueiden tutkimiseen. Ranta-kaava alueen muinaisjäännösinventointi voidaan hyvin suunniteltuna tehdä edullisesti. Jo lyhytkin kenttätyöaika voi antaa kattavan tuloksen.

Inventoinnin kustannuksista ei voi antaa yleispätevää arviota. Kustannuksiin vaikuttavat inventoitavan alueen sijainti, sen luonnonolot nyt ja esihistoriallisena aikana, sekä alueella aiemmin suoritetut arkeologiset työt ja selvitykset, sekä tietenkin inventoinnille asetetut tavoitteet. Joskus riittää mainiosti yhden viikon kenttätyö, joissain tapauksissa kuukausikin on liian lyhyt aika. Kenttätöiden jälkeen on varattava aikaa raportin laatimiseen, johon sisältyy mm. esiin tulleiden löytöjen puhdistus ja luettelointi Kansallismuseon kokelmiin (lakisääteinen työ). Voidaan karkeasti sanoa, että raportointityöhön on varattava aikaa saman verran kuin kenttätyöhön.
Viikon mittainen (40 h maastossa matkoineen + valmistelu, arkistyotyö ja raportointi) maastoinventointi maksoi kaikkine kuluineen v. 2009 keskimäärin n. 3400 euroa + alv. Työn hintaan vaikuttaa mm. alueen laajuus ja sijainti (matkakulut), muinaisjäännösten määrä, vanhojen maakirjakylien määrä, sekä ennen kaikkea asetetut tavoitteet jotka määräävät työn keston. Tavoitteet määräytyvät useimmiten Museoviranomaisten asiasta antaman lausunnon ja siinä esitettyjen vaatimusten perusteella.

Olemme syvällisesti perehtyneet kvartäärigeologiaan ja hallitsemme vesistöjen rannansiirtymistutkimukset, sekä niiden tulkinnat. Nämä tiedot ja taidot ovat inventointityössä välttämättömiä.

Asiakas saa meiltä perusteellisen (tai haluamansa) raportin karttaotteineen. Raportti tehdään suoraan atk-tietokantaan ja siten se voidaan ilman lisäkustannuksia toimittaa myös halutussa digitaalisessa muodossa (paikkatieto MIF-tiedostoina jne.). Tilaaja saa vapaaseen käyttöönsä raportin valokuvien orginaalitiedostot.

Muinaisjäännösten inventointi ei ole meille pelkästään työtä vaan myös mielenkiintoista luovaa tutkimusta ja seutuun tutustumista! Pyrimme liittämään inventointeihin tutkimuksellisen näkökulman ja keräämään hyvää tietoa laajempien kysymysten selvittämiseksi. Omat tutkimuksemme eivät koskaan aiheuta mitään lisäkustannuksia asiakkaalle. Asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen tehokkaasti ja kustannuksia säästäen on aina etusijalla.

Pyrimme aina toimimaan hyvässä yhteistyössä paikallisen museon ja Museoviraston kanssa. Annamme asiakkaallemme takuun siitä että työmme täyttää Museoviranomaisten asialliset vaatimukset.


Artikkeli Muinaisjäännösten inventoinnista ja suojelusta

Takaisin Etusivulle