Juankosken Iso- ja Pieni Vehkalahden rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2000

Suorittaja: Mikroliitti Oy. Raporttiteksti

Tilaaja: Juankosken kaupunki
Kaavoittaja: Maa ja Vesi Oy
Yhteistyökumppani: Kuopion museo

Kiinteät muinaisjäännökset (kaikki uusia)


Mikroliitti Oy:n pääsivulle

Artikkelit: Muinaisjäännösten suojelu ja inventointi.
(Miksi. Miten. Suojelun vaikutukset. Muinaisjäännösten hyödyntäminen)