KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002

Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta inventoitiin rajatulla alueella Kuopion-Siilinjärven alueella kesällä 2002.

Inventointikertomus pdf-tiedostona:
Inventointikertomus (pdf 1,2 Mb)

Tulokset lyhyesti:
Inventointi suoritettiin maakuntakaavan valmisteluun liittyen Pohjois-Savon Liiton toimeksiannosta. Työn suoritti Mikroliitti Oy:stä Timo Jussila, yhteistyössä Kuopion Museon kanssa. Tutkimusalue käsitti Siilinjärven Kehvon, Vuorelan ja osin Toivolan alueet, sekä Kuopion NW-puoleisen Kallaveden saariston Laivonsaaren lähistöllä, Neulaniemen ja Ranta-Toivolan alueen. Aluella inventoitiin elo-syyskuussa 2002. Kehvon alueelta löytyi viisi uutta kivikautista asuinpaikka, joista yksi korkeussijaintinsa perusteella ajoittuu Ancylusjärven aikaiseksi n. 7800 eKr. Lisäksi raportoitiin Laivonsaaresta yksi tervahauta ja muinaisjäännöksenä grafiittilouhos, sekä Vuorelan-Toivalan alueelta Suomen sodan ja 1. maailmansodan aikaisia varustuksia. Rajatulta tutkimusalueelta tunnettiin ennen inventointia viisi esihistoriallista asuinpaikkaa ja viisi kiviröykkiötä.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle