1.9.2003

Joutsenon Kuurmanpohjasta uusi radiohiiliajoitus palaneesta luusta

Saarenoja 2 asuinpaikalta v. 2000 kaivaukselta talteen otetusta luusta on tehty radiohiiliajoitus, jonka kalibroitu tulos on 8600 eKr (mediaani-ikä, vaihteluväli 8400-8800 eKr.). Nyt saatu ajoitus vastaa hyvin paikan löytömateriaalia, joskin rannansiirtymisajoitus vallitsevan käsityksen (jossa epätarkkuuksia) mukaan olisi vielä vanhempi. Jotta jännitys pysyisi vielä yllä, on syytä todeta, että C14 ajoituksen kalibroinnissa on 7% todennäköisyys, että näyte ajoittuisi 9100 eKr (C14 ikä leikkaa kalibrointikäyrää kahdessa kohdassa).

Ajoitus on Suomen toiseksi vanhin jääkauden jälkeisen kivikautisen asuinpaikan ajoitustulos. Orimattilan Myllykosken (myöskin Lahden kaupunginmuseon ajoittama) kalibroitu ajoitustulos on n. 150 vuotta vanhempi.

Ajoitus tehtiin AMS-menetelmällä ja sen teki Helsingin Yliopiston ajoituslaboratorio. Ajoituksen kustansi ja teetti Lahden kaupunginmuseo allekirjoittaneen suosituksesta.

Ajoituksesta tulee tarkempia tietoja näille sivuille myöhemmin syksyllä, kun kenttätyöt on saatu päätökseen. Samoin löytöjen kuvia.

Timo Jussila

Joutsenon Kuurmanpohjan kaivausten raportit.

Muita Kuurmanpohjan paikkoja, jotka oletettavasti ovat suurinpiirtein samanaikaisia Saarenoja 2:n kanssa:
Joutseno 27 Saarenoja 1
Joutseno 29 Muilamäki
Joutseno 30 Vesikkola Mielikonoja 1
Joutseno 32 Kuurmanpohja Mäkelä
Imatra 8 Kiurula-Pehkeisienoja


Mikroliitti Oy:n pääsivulle