Mikroliitti Oy, Lappeenrannan inventointi. Kaislajärven ja Rutolan löytöjä.
Lappenranta 30 Kaislajärvi-Muurniemenmäki.
Savukvartsinen pieni kaavin. Terä, jolla on työstetty puuta, luuta tai nahkaa. Se on saattanut olla kiinni varressa. Kvartsi on kova kivilaji, jota ei ole voitu hioa. Terä on muotoiltu iskemällä eli retusoimalla. Sen tuloksena syntyy 'sahalaitainen' terä sekä työstöjätteenä kvartsilastuja ja säleitä eli iskosia, joita eshistoriallisilta asuinpaikoilta löytyy yleensä runsaasti. Kvartsi on ollut yleinen työkalumateriaali koko esihistoriallisen ajan.

Peruskarttaote 1x1 km

Emme enää pidä esillä maksullisia karttoja
Kartta: C. Maanmittauslaitos, lupa 296/MAR/98

Lappenranta 24 / 2 Rutola Hietaranta 2.
Pieni kvartsikaavin. Mitat 23x19x7 mm.


Peruskarttaote 1x1 km

Emme enää pidä esillä maksullisia karttoja
Kartta: C. Maanmittauslaitos, lupa 296/MAR/98


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle