Lappeenrannan muinaisjäänökset, kohteiden kuvaukset

Sivulla on kuvattu kaikki Lappeenrannan muinaisjäännökset ja löytöpaikat. Kohteet 1-17 ja 37-49 ovat aiemmin tunnettuja. Kohteet 18-35 ovat inventoinnissa 1998 esiin tulleita. Kohteet 38-49 ovat löytöpaikkoja, jotka eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteen nimessä on linkki kohteen tarkempaan kuvaukseen (jossa edelleen linkki kohteen valokuvaan, jos sellainen on).

Termit


LAPPEENRANTA 0 PAIKANTAMATTA

Kylä:Paikantamatta
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:
Löydöt:KM 2894 Th. Schwindtin toimittama 1892, Diar 27-4-1893, poikkikirves 1 kpl. Mitat: 103 x 50 x 25, löytö Saimaan kanavan varrelta.
KM 3050 SMY:n A. Lindhin keräys 0 kivikirves 1 kpl. Mitat: 216 x 83 x 60.
kivitaltta 1 kpl. Mitat: 217 x 85 x 20, hiomaton.
kourutaltta 1 kpl. Mitat: 131 x 62 x 25, terä särkynyt.
tasataltta 1 kpl. Mitat: 100 x 43 x 20.
KM 3074 SMY:n A. Lindhin keräys 0 onsitaltta 1 kpl. Mitat: 91 x 30 x 26.
tasataltta 1 kpl. Mitat: 153 x 57 x 24, varsiosa vain osittain hiottu.
Kuvaus: Ei löytötietoja


LAPPEENRANTA 0/2 PAIKANTAMATTA

Kylä:Paikantamatta
Ajoitus:rauta
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:
Löydöt:KM 1408 G. L. Nylander 1873 rautainen nuolenkärki 1 kpl. Katkelma.
Kuvaus: Ei löytötietoja


LAPPEENRANTA 1 SAKSANNIEMI KÄRJENLAMPI

Kylä:Rutola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6770 11, y: 3555 64, z: 81 +-1
Tutkim:Meinander C. F. 1949 kaivaus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Huurre M 1976 tarkastus.
Huurre M 1989 tarkastus.
Löydöt:KM 11180 Pursiainen, Simola 1940, Diar 29-5-1940, saviastian pala 19 kpl. Kuoppa-, kampaleima- ja painannekoristelua, 2 reunapalaa, yhdessä palassa sekoitteena asbestia. Juoksuhautaa kaivettaessa.
KM 11190 Voionmaa J 1940, Diar 3-8-1940, kvartsikaavin 1 kpl.
kvartsi-iskos 24 kpl.
saviastian pala 48 kpl. Koristeluna kuoppia ja ohuita kampaleimapainanteita. Koristelu harvaa. Joukossa reunapaloja ja yksi ohutseinäinen pala.
KM 11576 T. Raskin 1946, Diar 3-5-1946, kivinuolenkärki 1 kpl. Mitat: 62 x 9, läpil. lähes soikea, vaal.harmaata kiveä.
kvartsi-iskos 3 kpl.
saviastian pala 20 kpl. Varhaiskampakeramiikkaa ja varhaista asbestikeramiikkaa. Osa sileäpintaisia ja koristeettomia.
KM 12169 Meinander C. F. 1949 liuske-esine 1 kpl. Mahdollisesti siimanpainon katkelma.
kvartsiesine
kvartsi-iskos
palanutta luuta
saviastian pala Asbestikeramiikkaa jossa koristeena kierrenuoraa, puikkopainannetta. Lisäksi Ka II:2 ja Ka I:1 :tä.
KM 25189 Huurre M 1989, Diar 21-11-1989, kvartsi-iskos 2 kpl.
saviastian pala 2 kpl. Koristeettomia.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 9.1 km W.
Kuvaus: Aiemmat huomiot (Miettinen T 1974):
Kirkosta n. 9,5 km länsilounaaseen, Kärenlammen pohjoisrannalla olevassa Saksanniemessä. Niemessä on sota-ajan linnoituslaitteita, mm. suuri betonibunkkeri, sekä sotaveteraanien Salpamaja. Asuinpaikka rakennusten takia melkoisesti tuhoutunut, mutta ottaen huomioon sen sijainnin Kärenlammen kautta kulkeneen Saimaan lasku-uoman rannassa se ansaitsisi tulla luokitelluksi I luokan kohteeksi. Yhdessä sota-ajan jäänteiden kanssa se voisi muodostaa suojelualueen.

Jussila 1992:
Kävin paikalla kesällä 1992, Yliopiston Saimaa hankkeen vaaitustyön yhteydessä. Paikka on myllätty ja muokattu. Alkuperäistä maastoa ja pinnanmuotoa ei voi erottaa vesakkoisesta ja reheväkasvuisesta ympäristöstä. Asuinpaikan tarkka paikantaminen ei onnistunut. Mielestäni paikan voisi tiputtaa 2. luokan kohteeksi. Rutolassa on Kärenlammen uoman läheisyydessä parempia ja ehjempiä kohteita kuin tämä. En tarkastanut paikkaa inventoinnissa 1998.


LAPPEENRANTA 2 ETU- JA TAKA-MUNTERO

Kylä:Rutola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6771 35, y: 3557 02, z: 80
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Huurre M 1976 tarkastus.
Huurre M 1988 tarkastus.
Luoto J 1994 tarkastus.
Luoto J 1998 kaivaus.
Löydöt:KM 16339 A. Märkälä 1964, Diar 14-9-1964, liuske-esine 1 kpl. Mitat: 52 x 40 x 7, katkelma, levymäinen, hiontaa. Peltotöiden yhteydessä.
saviastian pala 1 kpl. Asbestikeramiikkaa jossa koristeena epämääräisiä kuoppia, Ka II jossa koristeena pyöreitä ja soikeita kuoppia ja kampaleimapainannetta. Joukossa reunapaloja. peltotöiden yhteydessä
KM 19458 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsikaavin 1 kpl.
saviastian pala 21 kpl. Koristeena kuoppia ja kampaleimapainannetta. Reunapaloja. Osa koristeettomia.
KM 19459 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsi-iskos 2 kpl.
saviastian pala 14 kpl. Koristeena erilaisia kampaleimapainanteita, kuoppia ja rombimaisia painanteita.
KM 19460 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, saviastian pala 6 kpl. Koristeena mm. viuhkamaisesti painettuja kampaleimoja, leimapainanteita, viivaa. Osa koristeettomia.
KM 19461 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, saviastian pala 3 kpl. Koristeena epämääräistä kampaleimapainannetta.
KM 20285
KM 30718 Luoto J 1994 :1-4 Koekuopasta tontilta 1:131 (Munterontie 109). Toinen koekuoppa tontin lounaisen rajakiven luona.
KM 31265 Märkälä A , Diar 30-11-1998, :1 saviastian pala 1300 g 60 kpl. Tyypillisen kampakeeramiikan ison astian paloja joissa koristeena kampaleimoja ja kuoppia.
Sijainti: Rutolan Munteron kyläkunta sijaitsee Lappeenrannan keskustasta n. 8,5 km W.
Kuvaus: Koordinaatti osoittaa länsipään. Itäpää : x 6771 58 y 3557 36 z 83. Ruoholammen N-puoli, talojen pihapiiri ja metsänlaita. Hiekkaisen harjun W-pää ja S-laita. Ruoholampi on ollut ennen Vuoksen puhkeamista Suur- Saimaan lahtena.

Aiemmat havainnot (Miettinen 1974):
Kirkosta n. 7 km länteen, Ruoholammen pohjoispuolella, hiekkaisen harjun länsipäässä ja etelälaidalla; kylätie kulkee asuinpaikan halki. Löytöpaikat 1- 4 (Etu-Muntero) ovat talojen pihapiirissä, löytöpaikka 5 (Taka-Muntero) metsärinteessä. Vaikka paikkojen välillä on löydöttömiäkin alueita on asuinpaikkaa pidettävä yhtenäisenä.


LAPPEENRANTA 3 AHVENSAARI

Kylä:Kourula
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6774 06, y: 3558 26, z: 78
Tutkim:Rosen G 1953 kaivaus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Bergström M 1983 kaivaus.
Löydöt:KM 10929 T. Laaksonen 1938, Diar 7-11-1938, saviastian pala 5 kpl. Koristeena kampaleimapainanteita ja viivoja, kesämökin perustaa kaivettaessa.
KM 11858 P. Siltanen 1947, Diar 7-5-1948, pii-iskos 1 kpl. Kesämökin perustuksia kaivettaessa.
saviastian pala Asbestikeramiikkaa ja kampakeramiikkaa. Kesämökin perustuksia kaivettaessa.
KM 13391 Rosen G 1953 tasataltta 3 kpl. Kaksi taltoista äänisen viherliusketta, yksi pienikokoinen.
kvartsi-iskos
palanutta luuta
saviastian pala Ka II ja asbestikeramiikkaa.
KM 20286 Huurre M 1976, Diar 30-10-1900, kiviesine 1 kpl. hiotun kiviesineen katkelma. Sädekiviliusketta.
asbesti 1 kpl.
kvartsi-iskos 2 kpl.
piiesine 1 kpl. Mitat: 32 x 21 x 8, nuolenkärjen teelmä tai retusoitu piiesine.
saviastian pala 2 kpl. Koristeettomia asbestikeramiikan paloja. Kampakeramiikkaa jossa koristeena kuopparivejä ja kampaleimavyöhykkeitä. Sekoitteena hiekkaa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 6.2 km W.
Kuvaus: Pienehkön kapean Ahvensaaren W-ranta. Hiekkaisen törmän päällä oleva tasanne.
Jussila 1998:
Katselin paikkaa veneestä rannan tuntumasta, nousematta maihin. Hoidettua sekametsää. Paikka on siistissä kunnossa.


LAPPEENRANTA 4 HUHTINIEMI

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6772 36, y: 3561 43, z: 79
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:KM 19462 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsi-iskos 7 kpl.
KM 19463 K. Koistinen 1974, Diar 16-12-1974, saviastian pala 4 kpl. Kampakeramiikkaa, jossa koristeena epämääräisiä kuoppamaisia leimapainanteita, kampa- leimapainanteita ja kuoppia. Saviaines karkeaa.
KM 20284 , Diar 30-10-1978, kvartsi-iskos 700 kpl.
rautakuona 1 kpl.
saviastian pala Osassa koristeena kuoppia, kampaleimapainanteita. Osa koristeettomia, osassa sekoitteena asbestia. Joukossa reunapaloja. Lisäksi asbestikeramiikka. Miettisen mukaan myös mahdollisesti nuorakeramiikkaa.
saviesine 1 kpl. savi-idolin tai -esineen katkelma. Asbestisekoitteinen.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 2.9 km W.
Kuvaus: Huhtiniemen W-ranta. Rantatörmä, josta osa sortunut ja tuhoutunut Aiemmat havainnot: Pohjoinen löytökohta on sortuneessa rantatörmässä, eteläinen rantatörmällä rantaan tulevan tien pohjoispuolella. Mahdollisesti laaja yhtenäinen asuinpaikka, jonka rannan luonnollinen kuluminen on suureksi osaksi tuhonnut.
Jussila 1992:
Paikka on kovin kulunut: yleinen ranta asuinalueen keskellä. Paikoin voi olla jotain asuinpaikasta jäljellä. Paikkaa ei tarkastettu inventoinnissa 1998.


LAPPEENRANTA 5 HONKASAARI

Kylä:Mikonsaari
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6777 10, y: 3562 01 (paikannus +-80 m), z: 79 +-1
Tutkim:Erä-Esko A 1960 tarkastus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1998 tarkastus.
Löydöt:KM 15015 Erä-Esko A 1960, Diar 17-10-1960, kvartsi-iskos 6 kpl.
KM 19465 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsi-iskos 3 kpl.
saviastian pala 2 kpl. Asbestikeramiikkaa.
Valokuva:EKM 2427: 11 DIA.
EKM K 1098: 24 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 5.0 km NW.
Kuvaus: Voisalmensaaren NE-reunaan sillalla yhdistetty pieni saari. Löydöt hiekkaisen saaren S- ja W-reunan törmästä.
Jussila 1998:
Saaressa on vanha, kunnostettu talo pohjoiskärjessä ja eteläpäässä rantamökki/sauna. Näiden välillä on hyvin hoidettua siistiä harvaa mäntymetsää. Länsitörmällä on sähköpylväitä. Muuten asuinpaikka, joka saattaa ehkä peittää koko pienen saaren laen on ehjä.


LAPPEENRANTA 6 KAISLARANTA

Kylä:Lapvesi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6775 38, y: 3562 88, z: 80 +-1
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1998 tarkastus.
Löydöt:KM 19465 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, saviastian pala 2 kpl. inventointi; samat esineet merkitty inv. 5 kohdalle ?
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 3.0 km NW.
Kuvaus: Voisalmensaari Suolahden N-rannalla, S viettävä pelloksi raivattu hiekkainen rantatörmä.
Jussila 1998:
Paikka on nyt hoidettua nurmikkoa ja puutarhaa talojen pihamaan tuntumassa, jonka alla asuinpaikkaa lienee jäljellä sen verran minkä peltoviljely on siitä jättänyt.


LAPPEENRANTA 7 MIKONSAARI

Kylä:Mikonsaari
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6776 60, y: 3563 91, z: 80
Tutkim:Ailio J 1931 kaivaus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1998 tarkastus.
Löydöt:KM 9316 S. Kinnunen 1930, Diar 30-12-1930, kivikirves 1 kpl. Mitat: 108 x 71 x 40 teräosa, tasaleveä, toinen lape tasaisesti pyöristyvä, toinen särmikäs löydöt vedenkuluttamasta hiekkarinteestä
saviastian pala 364 kpl. löydöt vedenkuluttamasta hiekkarinteestä
saviesine 1 kpl. Mitat: 41 x 24 x 18, katkelma, koristelua, löydöt vedenkuluttamasta hiekkarinteestä.
KM 9446 Ailio J 1931 hioin 1 kpl. Käsihioimen katkelma hiekkakiveä, molemmilta lappeilta ja yhdeltä reunalta hiottu.
kivilaji-iskos
kvartsi-iskos
pii-iskos
saviastian pala
KM 19466 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kivilaji-iskos 1 kpl. Kiillettä.
kvartsi-iskos 7 kpl.
pii-iskos 1 kpl.
saviastian pala Ka II ja Ka III.
poltettua savea 1 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 3 DIA.
EKM K 1098: 25 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 3.9 km N.
Kuvaus: Mikonsaaren keskiosan S-ranta, Hienohiekkainen rantatörmä Koordinaatti osoittaa alueen lounaispään. Koillispää: 6776 68, 3564 06.
Jussila 1998:
Paikka lienee siinä kunnossa missä se oli Miettisen sitä viimeksi tarkastaessa v. 1974. Kapea terassi jyrkän rantatörmän ja rinteen välissä on entisensä ja kasvillisuus on kuluvan törmän suureksi osaksi peittänyt. Paikalla on nyt tiheä nuori mäntymetsä, eikä paikkaa ole kovinkaan edustavan näköinen.


LAPPEENRANTA 8 AHOLA NIEMISENKÄRKI

Kylä:Mikonsaari
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6777 37, y: 3565 94, z: 83
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:KM 19467 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsi-iskos 1 kpl.
saviastian pala 1 kpl. Asbestikeramiikkaa ja keramiikkaa jossa sekoitteena chamottea, saviaines karkeaa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 4.9 km N.
Kuvaus: Niemisenkärjen niemen kapein kohta, talosta n. 100 m NE. Löydöt hiekkakuopan reunasta


LAPPEENRANTA 9 HYÖTIÖNSAARI

Kylä:Luukkala
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6775 41, y: 3566 83, z: 83
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1992 vaaitus.
Löydöt:KM 19468 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, saviastian pala Ka II ja Ka III. Koristeena epäm. kampaleimapainanteita, kuoppia. Saviaines hieman huokoista. Osa koristeettomia. Harva koristelu, reikäsekoite.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrantan kirkolta 3.7 km NE.
Kuvaus: Hyötiönsaaren S-laita. Löydöt hiekkakuopan S-reunasta, as.p. jatkunee rinteessä
JUSSILA 1992:
Vanhan suuren hiekkakuopan ja rannan välillä on siivu ehjää maastoa, jossa on havaittavissa selvä rantatörmä.Lännempänä hiekkakuoppa on tuhonnut maaston aivan rantaviivan tuntumaan. En paikantanut asuinpaikkaa löydöillä. Asuinpaikka saattaa olla tuhoutunut hiekanotossa. Rantatörmä jakuu ehjänä itään, missä saattaa olla jotain jäljellä.


LAPPEENRANTA 10 UTRANSAARI

Kylä:Saikkola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 10 Mustola
x: 6777 06, y: 3570 22, z: 78
Tutkim:Pälsi S 1938 kaivaus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1998 tarkastus.
Kähtävä-Marttinen M 1998 tarkastus.
Löydöt:KM 10835 A. Topra 1938, Diar 16-6-1938, saviastian pala 1 kpl. Koristeena kuoppia ja kampaleimapainanteita.
KM 10865 Pälsi S 1938, Diar 23-7-1938, kivitaltta 1 kpl. Mitat: 32 x 19 x 7, läpil. suorakaiteen muotoinen, tummaa kivilajia.
poikkitaltta 1 kpl. Mitat: 45 x 35 x 16, alalape suora ja sileä, ylälape loivasti kaartuva. Molemmissa sivuissa lovi. Äänisen viherliusketta (?).
kvartsi-iskos
saviastian pala Joukossa asbestisekoitteisia paloja.
KM 31264 Kähtävä-Marttinen M 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian reunapala 35 g 1 kpl. Palanen löytyi elokuussa 1998 tien ojasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.3 km NE.
Kuvaus: Utransaaren S-osa. S viettävä hiekkainen rantatörmä, jonka yli kulkee tie. Jussila 1998: Löytöjä, kvartsia ja luuta, on tien pohjoisojassa. Asuinpaikkaa lienee vanhassa pellossa jäljellä tien pohjoispuolella.


LAPPEENRANTA 11 MURHEISTENRANTA

Kylä:Pontus
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 10 Mustola
x: 6775 40, y: 3570 76, z: 78
Tutkim:Miettinen T 1974 tarkastus.
Huurre M 1976 inventointi.
Löydöt:KM 19469 Miettinen T 1974, Diar 16-12-1974, kvartsi-iskos 1 kpl.
saviastian pala 15 kpl. Kampakeramiikkaa. Yksi reunapala, koristeena kampaleimapainanteita. Joukossa myös koristeettomia paloja, sekoitteena yhdessä palassa kiillettä.
KM 19865 Huurre M 1976, Diar 1-6-1978, kvartsi-iskos 2 kpl.
palanutta luuta 1 kpl. tarkastus
saviastian pala 6 kpl. Ka II, koristeena kuoppia ja kampaleimapainanteita, sekoitteena kiillepitoista hiekkaa.
KM 31263 saviastian paloja 12 g 2 kpl. Timo Jussila otti inventointimatkallaan mukaansa Etelä-Karjalan Museosta sinne toimitetut löydöt. Kaksi reikäsekotteista saviastian palaa jossa toisessa koristeena kuoppa.
:2 kvartsi-iskos 40 g 2 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.0 km E.
Kuvaus: Laihianselän S-ranta Mäntyä kasvava hiekkakangas, tasanne


LAPPEENRANTA 12 KAPPELINMÄKI

Ajoitus:rauta tai historiallinen
Laji:hautaus
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6763 64, y: 3562 94, z: 75 +-2
Tutkim:Kähtävä-Marttinen M 1997 kaivaus.
Löydöt:KM 30670 Kähtävä-Marttinen M 1997, Diar 10-12-1997, kaivauslöytöjä
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 9.2 km S.


LAPPEENRANTA 13 SUURI-PYHÄKALA

Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton, röykkiö (lapinraunio / linnavuori ?)
Kartta:3133 05 Pulsa
x: 6759 04, y: 3559 45
Tutkim:Erä-Esko A 1959.
Jussila T 1998.
Valokuva:EKM K 1098: 26 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 14.5 km S.
Kuvaus: Erä-Esko 1960:
(siteeraus kirjeestä:)
Kouvola, 14. 9. 1958
Lappeen pitäjän Suomalaisen kylässä Suur-Pyhäkala-järven rannalla sijaitsevan kesämökkini vierellä on Linnavuoreksi kutsuttu rapakivikallio. Se nousee Pyhäkalajärvestä miltei pystysuorana seinämänä ja yhtä jyrkkä se on muiltakin paitsi yhdeltä sivultaan. Kallion laki on arviolta n. 25 m järven pintaa ylempänä. Tämän Linnavuoren laella on melkoinen kiviröykkiö. Kivet ovat kooltaan tuollaisia 'miehenkannettavia' ja vähän pienempiäkin. Kooltaan ja muodoltaan raunio muistuttaa mm niitä pronssikautisia hautaraunioita, jotka Helsingin Kulosaaressa olen nähnyt. Mainittu Linnavuoren raunio on paksun sammalen peittämä ja kasvaa sen päällä mm melkoinen kuusi. Paikkakunnan vanhan väen kertoman mukaan olisi Linnavuorta aikoinaan, viimeksi Pikkuvihan aikana, käytetty piilopaikkana....
Kunnioittavasti
Jouko Suninen
everstiluutnantti.

Yllä esitetyn ilmoituksen johdosta sai allekirjoittanut vuonna 1959 tarkastaakseen Linnavuoren, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungista noin 15 km etelälounaaseen, Suur-Pyhäkalanjärven lounaisrannalla. Eversti Sunisen kuvaus pitää paikkansa muilta osiltaan paitsi siinä, että hänen mainitsemansa 'röykkiö' kaipaa lähempää tarkastelua. Kysymyksessä nimittäin ovat kivivallin jäännökset, jotka ovat vuoren ainoalla helpponousuisella rinteellä, vuoren kapeassa pohjoispäässä. Etelärinteeltä pääsee vuorelle jyrkkää polkua myöten, itä-ja länsireunat ovat seinäjyrkkiä. Pohjoispää on loiva, mutta harjalta vain noin 10 m levyinen. Siinä on poikkivalli 30-50 cm läpimittaisista kivistä. Vallin leveys on n. 4 m ja korkeus 1/2 - 1 m.
Maanomistaja R. Määttänen, joka on kanneljärveläisiä, kertoi kuulleensa paikkakuntalaisilta tarinoita, joiden mukaan Linnavuorelle olisi näkynyt merkkituli Pulsan luota. Kysymyksessä lienee joku korkea vuori Tanin ja Pulsan välillä, Kaapron talon mailla.
Helsingissä, huhtikuun 11 pnä 1960
Aarni Erä-Esko

Jussila 1998:
Kävin paikalla syyskuussa 1998 yhdessä arkeologi Aivar Kriiskan kanssa. Linnavuoren tulkinta varustukseksi herätti paikalla ollessani epäilyjä. Kallion laki on kolmiomainen ja hyvin kapea. Kivikasa on "kolmion kannan" kohdalla. Tästä kallion laki edelleen kapenee etelään päin. Välillä on vielä kallion "kuroutuma", jonka yli vuoren eteläpäähän pääsee kapeaa kallioharjannetta pitkin. Kallion laki on hyvin epätasainen ja on vaikea kuvitella siellä voineen olla minkäänlaisia rakennuksia tms. Laella liikkumisenkin on oltava varovaista. Kovin suurta väkimäärää ei vuoren laella ole voinut kerralla olla, ja epäilenkin onko sen puolustaminen ollut mahdollista, jos se olisi varustus. Vuoren seinämät ovat pystysuorat ja vuori on luonnonnähtävyytenä huomattava ja se erottuu kyllä alueen muista kallioista jylhyydellään. Kallion korkeat seinämät ovat pystysuorat muualla paitsi pohjoisessa.

Jos paikka olisi löytynyt ensimmäisen kerran nyt, enkä olisi sitä linnavuoreksi tiennyt, olisin pitänyt kivikasaa hienona lapinrauniona. Kivikasa on soikea, lähes pyöreä ja kekomainen, kallion korkeimmalla kohdalla. Paikan voisi siis mielestäni tulkita ennemminkin hautapaikaksi kuin linnavuoreksi (varustukseksi). Linnavuorimahdollisuutta ei kuitenkaan voi pois sulkea. Paikalla olisi syytä tehdä tarkempia tutkimuksia sen funktion ja ajoituksen selvittämiseksi.


LAPPEENRANTA 14 HEPOSALO

Kylä:Lavola
Ajoitus:vanh metalli
Laji:hautaus, röykkiö
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6776 36, y: 3558 86, z: 82
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Jussila T 1998 tarkastus.
Valokuva:EKM 2427: 5 DIA.
EKM K 1098: 27 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 6.6 km NW.
Kuvaus: Veteistenselän N-puolella sij. saaren SE-reuna. Kallioinen niemi, jonka tyvi matala ja hiekkainen.
Jussila 1998:
Kävin paikalla elokuussa 1998. Paikalla on joko yksi rauennut röykkiö tai kaksi erillistä lapinrauniota. Rauniot ja ympäristö hyvässä kunnossa.


LAPPEENRANTA 15 KELTAVUORI

Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:kuva, kalliomaalaus
Kartta:3133 05 Pulsa
x: 6759 86, y: 3556 40
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 15.1 km SW. Humaljärven itäosan etelärannalla.


LAPPEENRANTA 16 SALMENVUORI

Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:kuva, kalliomaalaus
Kartta:3133 03 Huomola
x: 6768 29, y: 3548 64
Valokuva:EKM K 1098: 28 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 16.3 km W, Jängynjärven länsiosan itärannalla.


LAPPEENRANTA 17 HIETARANTA

Kylä:Rutola
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6771 93, y: 3555 67, z: 79 +-2
Tutkim:Jussila T 1992 vaaitus.
Jussila T 1998 tarkastus.
Löydöt:KM 27554 Jussila T 1992, Diar 10-12-1992, :1 saviastian paloja 8.3 g 2 kpl. Kampakeramiikkaa. Koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivmurska. Koekuopasta.
:2 palanutta savea 3.8 g 1 kpl.
:3 kvartsi-iskoksia 59 g 4 kpl.
:4 palanutta luuta 5 kpl.
KM 31262 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 69 g 8 kpl. Ylimmästä painanteesta (n. 82 m mpy). Koristeena kampaleimoja ja isoja kuoppia. Seinän paksuus 9 mm.
:2 palanut luu 2 g 2 kpl. Ylimmästä painanteesta (n. 82 m mpy).
:3 saviastian paloja 8 g 2 kpl. Asbestisekotteisia koristeettomia paloja, keskimmäisestä painanteesta n. 80 m mpy.
:4 saviastian pala 15 g 2 kpl. Kivimurskasekotteinen kuoppakoristeinen pala ja reikäsekotteinen pala, jossa pieniä painanteita rivieissä. Keskimmäisestä painanteesta n. 80 m mpy.
:5 kvartsi-iskos 7 g 1 kpl. Keskimmäisestä painanteesta n. 80 m mpy.
:6 palanutta luuta 2 g 5 kpl. Alimman tason painanteesta n. 79 m mpy.
Valokuva:EKM K 1098: 29 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrantan kirkolta 8.7 km W, Rutolassa, Pikku-Saimaan Rovonlahden länsirannalla, Lappeenranta-Mikkeli tieltä Myllylammen sillan kohdalta 1 km NNW, lännestä rantaan tulevan ja etelään ja pohjoiseen haarautuvan metsätien etelä ja itäpuolella rantatörmän päällä n. 100 m matkalla.
Kuvaus: JUSSILA 1992:
Paikka on täysin koskematon ja ehjä. Koko pitkällä rantakaistalle ei ole yhtään kesämökkiä. Rannassa kulkeva metsätie ei ole kajonnut asuinpaikkaan. Paikalla on selvä komea paikoin vallimainen SS-rantatörmä, jonka päällä ja takana asuinpaikka on.
Paikka on aivan Muinaisen Suur-Saimaan Rutolan Kärenlammen lasku-uoman suussa. Tältä paikalta 1.9 km etelään on Saksanniemen asuinpaikka, kynnyksen toisellapuolen. Paikkaa pitää ehdottomasti suojella ja valvoa, koska tämä on seudun ainoa tunnettu täysin koskematon kivikautinen asuinpaikka, vieläpä mitä mielenkiintoisimmassa paikassa vesistöhistorian tutkimuksen kannalta.
Jussila 1998:
Aiemmin mainitsemani valli-törmä ei suinkaan ole SS-törmä. Sellaista ei paikalla ole. Nyt havaittiin paikalla lisää asumuspainanteita eri korkeuksilla. Rannansiirtymiskronologian mukaan asuinpaikka ajoittuu Vuoksen puhkeamisesta 6000 BP n. 4000 BP kivikauden lopulle. Asuinpaikka, yhdessä pohjoisempana olevan asuinpaikan nro 24 kanssa on Lappeenrannan laajin muinaisjäännös, joka on myös hyvin säilynyt. Ympäristö on rakentamaton. Ehdotan paikkaa 1. luokan kohteeksi.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Mikkelin suuntaan 3.8 km. Lemin risteyksen jälkeen vielä 200 m, jolloin vasemmalle Rehvalahdentielle, jota 350 m ja sitten oikealle Hämeenlahdentielle, ajetaan runsaat 300 m ja seuraavasta oikealle alas, taas 300 m ja seuraavasta risteyksestä ylös oikealle. Tie tulee rantaan ja kulkee rannan suuntaisesti. Asuinpaikka heti tien oikealla puolen, n. sadan metrin matkalla.


LAPPEENRANTA 18 TYYSTERNIEMI

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6773 30, y: 3563 10 (paikannus +-50 m), z: 80
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 95 K. E. Appelberg 1919 hioinkivi 3 kpl. Maata kaivettaessa.
saviastian pala Maata kaivettaessa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 1.4 km W.
Kuvaus: Tyysterniemen S-kärki. As.paikka tuhoutunut, nyk paikalla Viipurin Faneritehdas (joka sekin lienee nykyisin jotain muuta).
Miettinen 1974:
Tyysterniemi sijaitsee Lappeenrannan luoteispuolella n. kilometrin päässä sen keskustasta. Taipalsaareen menevä tie kulkee sen yli. Tyysterniemen tyvi on matalaa, niemi on ollut saarena Suur-Saimaan aikana.
K. E. Appelberg on lahjoittanut Etelä.-Karjalan museoon 3 hioiniveä (EKM 95 a.b.c. ) ja "suuremman määrän saviastianpalasia ym."( EKM 96 ), jotka tulivat esille v. 1919 kaivettaessa maaperä Tyysterniemessä paikoilla. jossa on 1700-1800-lukujen vaihteessa sijainnut venäläisen Saimaan sotalaivaston (1788-1808) rakennusryhmä.
Kysymys on ilmeisesti Tyysterniemen eteläkärjestä, jossa nyt sijaitsee Viipurin Vaneritehdas. Jos paikalla on ollut kivikautinen asuinpaikka, on se tuhoutunut täysin - niemen kärkeä on tehdasta rakennettaessa laajennettu täytemaalla eikä koko alueella liene neliömetriäkään alkuperäistä maata näkyvillä. Etelä-Karjalan museon kortistossa ei ollut mainintaa näistä ilmeisestikin hukkaanjoutuneista Tyysterniemen löydöistä.


LAPPEENRANTA 19 KOHUSAARI

Kylä:Muukkola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 10 Mustola
x: 6777 86, y: 3571 08, z: 81 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31243 , Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 24 g 9 kpl. Kolme palaa joissa sekoitteena asbestia, näistä yksi on ponttipala. Pinnassa hyvin heikko leveä kampaleima- tai nuorapainanne ja mahdollisesti tekstiilipainannetta. Seinän paksuus 8 mm. Kuusi kivimurskasekoitteista pientä palasta, jossa yhdessä kaksi kampaleimariviä, ja yhdessä heikosti erottuvia, mahdollisesti kampaleima, painanteita. Seinän paksuus 8 mm.
:2 kvartsi-iskoksia 100 g 10 kpl. Koekuopista.
:3 palanutta luuta 1 g 14 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 1 neg.
EKM K 1098: 2 neg.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 8.5 km NE. Kohusaari sijaitsee Saimaan kanavan suusta n. 3.2 km NE, Hirvisaaren ja Kotaniemen välissä, Lamposaaren pohjoispuolella. Asuinpaikka on Kohusaaren eteläkärjen itärannalla, rantakallioiden pohjoispuolisella hiekkaisella pienellä tasanteella, n. 20 m itärannasta alkaen.
Kuvaus: Jussila 1998:
Asuinpaikka on kalliopaljastumien välissä olevalla loivasti rantaan viettävällä tasanteella. Paikalla on nuori ja tiheä mäntymetsä (myös koivun näreitä). Maaperä paikalla on hiekka/karkea hiekka. Löydöt tulivat kolmesta koekuopasta, joista rantaa lähin oli runsaat 20 m rantaviivalta ja muut kaksi tästä 5-10 m rannasta poispäin. Kävin paikalla 2.9.1998.

Asuinpaikka on täysin ehjä ja kajoamaton. Se on suppea-alainen, arviolta n. 25 x 20 m laajuinen. Asuinpaikan alarajan korkeudeksi arvioin n. 80-79 m, jolloin rannansiirtymiskronologian mukaan asuinpaikka ajoittuisi n. 3200-2600 eKr., eli kivikauden lopulle. Paikalta löydetty keramiikka vaikuttaa Ka III:lta sekä Pöljän- tai Kierikin keramiikalta. Keramiikka on kuitenkin hyvin fragmentoitunutta.

Kohusaari on kaavoitettu mökkitonteiksi. Inventoinnin aikana silmiini osui lehti-ilmoitus, jossa PSV-kiinteistömaailma Tehonelikko Oy LKV (p. 05 5414500) kauppasi viereisen Hirvisaaren ja Kohusaaren "valmiiksi lohkottuja Bonvesta" tontteja. Ilmoituksessa olleen pienen karttaotteen perusteella asuinpaikka osuisi tontille nro 12-5/6 ja ehkä myös pohjoisempana olevalle tontille 12-4.

Paikalle pääsee veneellä, Hyvä veneenlaskupaikka on Lamposaaren lossin luona, josta väylää pitkin pohjoiseen ja ensimmäinen saari vasemmalla.


LAPPEENRANTA 20 HYÖTIONSAARI 2

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6775 80, y: 3566 78, z: 80 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31244 Jussila T 1998 :1 kvartsiiitti-iskos 12 g 1 kpl. Punaista karkearakiesta kvartsiittia, mahdollisesti esineen katkelma.
:2 palanut luu 1 g 3 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 3 nega.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 3.9 km NE, Hyötiönsaaren Luoteisrannan pohjoisosassa olevan kannaksen itärannalla, uimarannalle vievän polun ja pohjoiseen, niemen kärkeen vievän polun välisellä rantakaistalla, korkehkon rantatörmän päällä.
Kuvaus: Havaitsin muutamassa koekuopassa runsaasti pieniä palaneen luun murusia. Kuopat tein rantatörmän äärellä kulkevan polun ja kauempana rannasta olevan kuluneet leveän polku-uran väliseen kajoamattomaan, muutaman metrin levyiseen metsäkaistaleeseen. Muutaman isomman luun murusen otin mukaani. Maaperä on hiekkaa. Muutaman kymmenen metrin päässä tästä pohjoiseen on polku-uran kohdalla, kapeahkolla rantatörmän laella pyöreä painanne, joka saattaa olla asumuspainanne. Painanne on rantatörmän reunan ja kalliopaljastuman välisellä tasanteella. Pari koekuoppaa painanteen tuntumaan ei tuottanut havaintoja esihistoriasta. Kävin paikalla 25.8.1998.

Asuinpaikka on korkeahkon, suoraan nykyiseen rantaan laskevan törmän päällä, joten rannansiirtymiskronologia-ajoitus on epätarkka arvio: n. 3200-2600 eKr, eli Pöljän keramiikan aikainen.

Paikka on ulkoilualuetta, uimarantaa, ja siten kulutukselle altista. Nyt paikka lienee vielä lähes täysin ehjä, joskin pintaeroosio polkujen kohdalla saattaa vaurioittaa muinaisjäännöstä.

Ajo-ohje: Lauritsalasta Luukkansalmen sillan yli Vehkataipaleen suuntaan. Sillan jälkeen 800 m ja sitten vanhaa tietä vasemmalle n. 200 m, jolloin Marjolan risteyksen jälkeen seuraavasta oikealle. Ajetaan parisataa metriä ja jäädään parkkipaikalle, josta polku rantaan.


LAPPEENRANTA 21 RUOHOSAARI

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6774 28, y: 3560 40, z: 81 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31245 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian pala 3 g 1 kpl. Kulunut saviastian pala, jossa koristeena heikosti erottuvia kapeita kampaleimoja. Sekoitteen kivimurska,josta erottuu runsas punertava maasälpä. Seinän paksuus 6-8 mm.
:2 kvartsi-iskos 1 g 1 kpl.
:3 palanut luu 1 g 1 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 4 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 4.3 km W, Sunisenselän luoteispuolella olevan ison Ruohosaaren itäosan lounasrannalla, saaren kahtia jakavan kannaksen itäpuolella, kallioisen niemekkeen länsipuolella ja harjun etelä-ja itäpuolella olevassa tasaisessa ja suojaisessa laaksossa, rannasta n. 40 m, kesämökin takana. Kaakkoon aukeava ranta.
Kuvaus: Paikka on suojaisassa laaksossa, jota ympäröi korkea harjanne ja idässä jyrkkä kallio. Maasto nousee loivasti rannasta poispäin, kunnes kesämökin kohdalla rinne tasaantuu. Löydöt tulivat kesämökin taakse tehdyistä koekuopista. Maaperä on paikalla hiekkainen moreeni. Kasvillisuus kuusikkoa. Asuinpaikan eteläreuna on osin myllätty, mm. tunkio ja kasvimaa.

Asuinpaikkaa ympäröi Salpalinjan varustukset. Itäpuoleisessa kalliossa on bunkkeri, jonka kivillä vuorattu ampuma-aukko aukeaa etelään. Bunkkerista louhitut kivet on levitetty tasiseksi kerrokseksi kallion edustalle. On mahdollista, että asuinpaikkaa on jäänyt kivikerroksen alle. Kivet on mahdollisesti osin peitetty hiekalla, joka saattaa olla työnnetty asuinpaikkatasanteelta. Harjanteella asuinpaikan länsipuolella on juoksuhautoja. Asuinpaikka vaikutaa suurimmalta osin koskemattomalta, mutta on todennäköistä, että Salpalinjan rakennustyöt ovat sitä vauríoittaneet.

Asuinpaikka sijaitsee Suur-Saimaan korkeimman rannan tason tuntumassa ja on siten tyypillisen kampakeramiikan aikainen (n. 4000-3600 eKr.), mikäli löydöt ovat alkuperäisellä paikalla.

Kävin paikalla yhdessä virolaisen arkeologin Aivar Kriiskan kanssa 8.9.1998.

Paikalle pääsee vain veneellä. Lähin vevesatama on Skinnarilassa, korkeakoulun kohdalla, josta runsaan kilometrin venematka.


LAPPEENRANTA 22 RUTOLA-SAHALAHTI 1

Kylä:Rutola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6771 64, y: 3556 50, z: 81 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31246 , Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 9 g 4 kpl. Kivimurskasekoitteisia palasia, jossa yhdessä kuoppa-kampaleimakrostelua ja sisäpinnassa kuopan kohdalla sormenjälki. Yksi pala on asbestisekotteinen, kulunut ja pyöristynyt ja siinä erottuu leveä kampaleima.
:2 palanut luu 1 g 5 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 1 DIA.
EKM 2427: 2 DIA.
EKM K 1098: 5 .
EKM K 1098: 6 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.9 km W, Munteron länsipuolella, Munteronsuon länsipuolella, Rovonlahden kaakkoisosassa olevan Sahalahden koillisrannalla, pienen rantakalliopaljastuman koillispuolella metsässä.
Kuvaus: Jussila 1998: Paikka on koskematon ja ehjä. Se sijaitsee muinaisen Saimaan Kärenlammen lasku-uoman suulla, joka on tästä puolen kilometriä lounaaseen. Asuinpaikka on muinaisessa niemekkeessä rantakallion takana olevalla hiekkaisella tasanteella. Kasvillisuus on paikalla sekametsää. Löydöt tulivat koekuopasta. Keramiikan perusteella paikka on tyypillisen kampakeramiikan aikainen, korkeussijainnin perusteella arvioituna tyypillisen kampakeramiikan loppuvaiheesta ehkä n. 3800-3500 eKr. Kulunut asbestikeramiikan pala vaikuttaa varhaiselta asbestikeramiikalta. Kävin paikalla 19.8.1998.

Paikalle pääsee helposti veneellä Lapatonniemestä, mutta sinne tulee polku Munteronsuon yli Munterosta, Lahtelan talon kohdalta.


LAPPEENRANTA 23 RUTOLA-SAHALAHTI 2

Kylä:Rutola
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6771 57, y: 3556 56, z: 78 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31247 , Diar 30-11-1998, :1 palanut luu 1 g 1 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.9 km W. Munteron länsipuolella, Munteronsuon länsilaidalla, Rovonlahden kaakkoisosassa olevan Sahalahden koillisrannalla, suon reunalla olevalla pienellä mäennyppylällä.
Kuvaus: Paikka on koskematon ja ehjä. Munteronsuon ja Sahalahden välillä on pieni tasalakinen mäki, laajuudeltaan n. 30 x 20 m. Sitä ympäröi joka puolella suo tai soistuva korpimetsä ja lännessä Sahalahti. Mäki on muinainen pieni saari. Kasvillisuus paikalla on kuusivaltainen sekametsä ja maaperä hienoaineksinen hiekkamoreeni. Mäennyppylän laki on pari-kolme metriä Saimaan yläpuolella. Korkeuden perusteella paikka on varhaismetallikautinen. Parissa koekuopassa havaitsin pieniä palaneen luun muruja, joista otin yhden "sormissa pysyvän" isomman murusen talteen.

Paikalle pääsee helposti veneellä Lapatonniemestä, mutta sinne tulee polku Munteronsuon yli Munterosta, Lahtelan talon kohdalta.


LAPPEENRANTA 24 RUTOLA-HIETARANTA 2

Kylä:Rutola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6772 12, y: 3555 75, z: 79 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31248 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 10 g 3 kpl. Reikäsekotteista keramiikkaa, molemmat pinnat harjattuja, koristeena kuoppa. Ka III. Seinän paksuus 10 mm.
:2 kvartsi-iskoksia 2 g 2 kpl.
:3 palanutta luuta 3 g 17 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 7 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 8.6 km W, Rovonlahden länsirannalla Halkosaaren tasalla, Kärmeniemen eteläpuolella 200 m, ja sinne vievän tien itäpuolella, tien kohdalla ja tiestä pari kymmentä metriä kaakkoon, tien kaarteen ja loivan alamäen kohdalla. Rannasta n. 60 m.
Kuvaus: Jussila 1998: Paikka on koskematon ja ehjä. Tien kohdalla ei löytöjä ole. Rannan suuntaan paikka rajaantuu matalaan muinaisrantatörmään. Etelässä paikka rajoittuu suppa/raviini-kuoppaan, joka ulottuu rannasta sisämaahan päin tien suuntaisesti. Raviini jakaa harjun kahtia ja tie kulkee tämän raviinilaakson kautta. Paikalla on loiva rinne joka tasaantuu asuinpaikan kohdalla. Asuinpaikka on ollut muinaisessa niemekkeessä.
Maaperä paikalla on lajittunut hiekka ja kasvillisuus mäntyvaltainen sekametsä. Korkeuden perusteella asuinpaikka on myöhäiskivikautinen (n. 3000-2500 eKr). Keramiikkalöytö tukee rantakronologia-ajoitusta. Pari metriä ylempänä on asuinpaikka 24 / 2.
Paikalla käydessäni 9.9.1998, oli mukanani arkeologit Petro Pesonen ja Aivar Kriiska

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Mikkelin suuntaan 3.8 km. Lemin risteyksen jälkeen vielä 200 m, jolloin vasemmalle Rehvalahdentielle, jota 350 m ja sitten oikealle Hämeenlahdentielle, ajetaan runsaat 300 m ja seuraavasta oikealle alas, taas 300 m ja seuraavasta risteyksestä loivasti vasemmalle asuinpaikan 24/2 ylitse loivaan alamäkeen jossa loiva kaarre vasemmalle. Asuinpaikka tien oikealla puolella.


LAPPEENRANTA 24/2 RUTOLA-HIETARANTA 3

Kylä:Rutola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3134 04 Rutola
x: 6772 13, y: 3555 70, z: 82 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31249 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian reunapala 12 g 1 kpl. Reuna tasainen ja suora, reunan paksuus 12 mm. Reunan päällä, ulkolaidalla punainen juova. Ulkoseinässä karstaa, seinä lohkeillut, koristeeton. Sekoitteena kivimurska.
:2 saviastian paloja 45 g 31 kpl. Yksi isompi pala ja muruja. Ulkoseinässä karstaa. Koristeena tiheään painettuja kampaleimoja. Seinän paksuus 11-12 mm. Sekoitteena kivimurska.
:3 saviastian pala 5 g 5 kpl. Koristeettomia muruja, joissa sekoitteena asbestia.
:4 saviesineen kappaleita 10 g 2 kpl. Kaksi poltettua saven kappaletta. Mahdollisesti idolin tai muun saviesineen katkelmia. Toisessa mahdollisia kasvipainanteita.
:5 kiviesineen kappale 6 g 1 kpl. Hiotun kiviesineen kappale, tummaa kiveä.
:6 palanut luu
:7 kvartsiesine 3 g 1 kpl. mitat 23x19x7 mm.
:8 kvartsi-iskoksia 130 g 24 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 8 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 8.7 km W. Rovonlahden länsirannalla Halkosaaren tasalla, Kärmeniemen eteläpuolella 200 m, ja pääosin sinne vievän tien pohjoispuolella, tien kohdalla, etelään kaartuvan tien risteyksestä n. 30 m pohjoiseen kaartuvan tien suuntaan, loivan rinteen laella.
Kuvaus: Jussila 1998: Paikka on suureksi osaksi ehjä ja koskematon. Kevytrakenteinen mökkitie halkaisee asuinpaikan. Löydöt tehtiin tien pohjoispuolella olevasta ojasta. Asuinpaikkaa on tien molemmin puolin, suurin osa tien pohjoispuolella. Eteläpuolella on tien ja raviinilaakson välissä muutaman metrin levyinen tasanne, jossa siis asuinpaikkaa voi vielä olla.

Asuinpaikka on Suur-Saimaan korkeimman rantatason yläpuolella, joten se ajoittuu n. 4000 eKr. tienoille. Paikalta löydetty keramiikka: KaI:2 ja II:1 tukevat ranta-ajoitusta. Asuinpaikan pohjoisraja jäi epäselväksi, mutta paikka ei ulottune 100 m kauemmaksi pohjoiseen, koska siellä maasto laskee ja muuttuu kiviseksi.
Tien ojan intensiivisen tarkastelun ja satunnaisen koekuopituksen perusteella tämän asuinpaikan ja alempana olevan asuinpaikan välillä lienee löydötön vyöhyke.
Maaperä hiekkaa, kasvillisuus mäntyvaltainen sekametsä. Kävin paikalla yhdessä arkeologien Aivar Kriiskan ja Petro Pesosen kanssa 9.8.1998.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Mikkelin suuntaan 3.8 km. Lemin risteyksen jälkeen vielä 200 m, jolloin vasemmalle Rehvalahdentielle, jota 350 m ja sitten oikealle, ajetaan runsaat 300 m ja seuraavasta oikealle alas, taas 300 m ja seuraavasta risteyksestä loivasti vasemmalle. Asuinpaikka heti risteyksen jälkeen.


LAPPEENRANTA 25 UIRINNIEMI-KÄRJENLAHTI

Kylä:Laakkola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 06 Vilkjärvi
x: 6769 58, y: 3553 84, z: 80 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31250 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian pala 7 g 1 kpl. Ulkopinta lohjennut pois. Sekoitteena asbesti.
:2 kvartsi-iskoksia 8 g 2 kpl.
:3 palanutta luuta 1 g 4 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 4 DIA.
EKM K 1098: 9 .
EKM K 1098: 10 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 11.0 km W, Jängynjärven itäpäässä, etelärannalla, Kukkolanselän ja Kärjenlahden välisen Uirinniemen itärinteellä, Kärjenlahden rannasta 35 m itään ja rantatörmästä 26 m itään, loivalla rinteellä vanhan hiekkakuopan itäpuolella.
Kuvaus: Paikka lienee suureksi osaksi ehjä. Hiekkakuoppa lienee tuhonnut asuinpaikan pohjoislaidan. Löydöt rajaantuvat loivassa rantaan laskevassa rinteessä 26 m päähän rantatörmästä ja vesirajasta 35 m päähän. Paikka sijaitsee jokseenkin tarkasti 80 m korkeuskäyrän tuntumassa. Paikan eteläraja jäi epäselväksi. Paikka on mielenkiintoinen, koska se sijaitsee Saimaan Kärjenlammen lasku-uoman länsipäässä. Saimaa lienee laskenut vuolaan koskena Kärjenlahteen suoraan asuinpaikkaa vastapäätä. Lahti on ollut kosken luusua. Maaperä paikalla on hiekka, kasvillisuus karu mäntymetsä. Kävin paikalla 25.8.1998.

Ajo-ohje: Valtatietä 6 Kouvolan suuntaan Mikkelin risteyksestä 3.5 km. Huoltoaseman jälkeen vasemmalle Kärkeen (viitta Iitiä) 200 m, mutkassa vasemmalle Laakkolantietä n. 1 km, jolloin oikealle Uirintietä, jota n. 850 m ja sitten loivasti vasemmalle ja metsätietä 350 m.


LAPPEENRANTA 26 UIRINNIEMI-KUKKOLANSELKÄ

Kylä:Laakkola
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 06 Vilkjärvi
x: 6769 57, y: 3553 70, z: 80 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31251 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 kvartsi-iskoksia 5 g 2 kpl.
:2 palanut luu 1 g 1 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 11 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 11.1 km W, Jängynjärven itäosassa, Kukkolanselän itärannalla, Uirinniemen länsirannalla, Niemen kärjestä 200 m etelään, Hiekkakuopan ja mökkien välisen kumpareen länsi-etelärinteellä.
Kuvaus: Kekomaisen pienen kumpareen alaosan loivalla länsi-ja etelärinteellä havaitsin koekuopissa luun muruja, sekä muutaman kvartsi-iskoksen. Asuinpaikka on mökin ja tien/hiekkakuopan välisellä viitisenkymmentä metriä leveällä rakentamattomalla ja ehjällä kaistaleella. Maasto laskee mökkien pihoihin, enkä havainnut mökkiteillä merkkejä esihistoriasta, joten on luultavaa, että suppea-alainen asuinpaikka on ehjä ja kajoamaton. Maaperä on karkeata hiekkaa, metsä hoidettua mäntymetsää. Kävin paikalla 25.8.1998.

Ajo-ohje: Valtatietä 6 Kouvolan suuntaan Mikkelin risteyksestä 3.5 km. Huoltoaseman jälkeen vasemmalle Kärkeen (viitta Iitiä) 200 m, mutkassa vasemmalle Laakkolantietä n. 1 km, jolloin oikealle Uirintietä 1150 m. Oikealla hiekkakuoppa ja vasemmalla metsäinen kumpare, jonka kohdalla tie kaarttuu itään kumparetta kiertäen. Asuinpaikka kumpareen etelä-länsilaidalla.


LAPPEENRANTA 27 JÄNGYNJÄRVI-LAVOSENSALMI

Kylä:Iitiä
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 03 Huomola
x: 6768 49, y: 3548 84, z: 79 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:Km 31252 , Diar 30-11-1998, :1 palanut luu 2 g 12 kpl. Paljon onttoja putkiluun palasia, yksi nivel.
Valokuva:EKM K 1098: 12 .
EKM K 1098: 13 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 16.1 km W, Jängynjärven länsiosassa, Ristisalmen eteläpuolella 50 m, Lavosensalmen itärannalla, lähes Salmenvuoren kalliomaalausta vastapäätä olevan suon ympäröimän niemen NW-kärjessä, nykyisestä suorannasta 80-100 m itään, rantaan vievän mökkitien pohjoispuolella.
Kuvaus: Asuinpaikka on koskematon ja ehjä. Jängynjärven rannat ovat suureksi osaksi suota. Salmenvuoren kohdalla kapean järven itärannalla, Salmenvuoresta hieman pohjoiseen on suossa 70 leveä ja 100 m pitkä länteen, kohti jhärveä kurottuva harjanne, muinainen niemi. Tämä niemen kärjessä, kuitenkin harjanteen lakipuolella, länteen loivasti laskevassa rinteessä havaitsin koekuopissa luun muruja, sekä joitain aivan pieniä kvartsisäleitä (joita en ottanut talteen). Niemen etelärannalla, lähellä sen tyveä, jyrkän rinteen laella, heti tien eteläpuolella, havaitsin koekuopissa likaista maata ja suht. syvällä runsaasti hiilenmuruja. Otin muutaman isomman kekäleen talteen. En kuitenkaan havainnut mitään löytöjä koekuopissa. Asuinpaikan ulottuvaisuus on siis epävarma: ainakin "niemen" kärki ja mahdollisesti vielä sen etelärinne.

Maaperä on niemen kärjessä hiekkaa ja kasvillisuus sekametsää. Tyvessä hienoa hiekkaa ja kuusikkoa. Kävin paikalla 24.8.1998.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Kouvolan suuntaan valtatie 6:tta Mikkelin risteyksestä 7 km. Hurtanmaan risteyksestä oikealle, Hurtaanmaantietä n. kilometri ja taajamassa jyrkästi oikealle alas (edelleen Hurtanmaantietä) ja sitten kääntymättä n. 2.2 km jolloin mökkitietä vasemmalle. Jyrkkää rinnettä alas (vasemmalla hieno rapakivijyrkänne: moroa) ja ollaan "niemessä". Todettu varma-asuinpaikka rinteen juurelta 100 m eteenpäin ja heti tien pohjoispuolella.


LAPPEENRANTA 28 JÄNGYNJÄRVI-VUOSSAARENTIE

Kylä:Iitiä
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 03 Huomola
x: 6766 85, y: 3549 24, z: 78 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 kaivaus.
Löydöt:KM 31253 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 2 g 3 kpl. Asbestisekotteisen saviastian muruja.
:2 kvartsi-iskoksia 3 g 2 kpl. Toinen, ruusukvartsinen iskos, saattaa olla esineen katkelma.
:3 palanutta luuta 2 g 14 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 6 DIA.
EKM K 1098: 14 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 16.2 km W. Jängynjärven länsiosan itärannalla, Vuossaaresta 400 m etelään ja Vuossaarentiestä 200 m etelään, muinaisen rantatörmän päällä, nykyisestä soisesta rannasta 60 m.
Kuvaus: Jussila 1998: Paikka on ehjä ja koskematon. Maasto on kumpuilevaa kamee-tyyppistä. Maaperä on hienoaineksista moreenia, jossa runsaasti rapautunutta rapakiveä. Asuinpaikan kohdalla on virran kerrostamaa hienoa hiekkaa. Paikalla on niemimäinen tasanne, jota rajaa idässä jyrkkä korkea rinne, pohjoisessa kivinen ja viettävä maasto muualla muinainen korkeahko loiva rantatörmä, joka laskee Jängynjärveä ympäröivään suohon. Kasvillisuus on hoidettua kuusimetsää, jossa hyvin vähän aluskasvillisuutta. Löydöt tulivat niemekkeen tasanteen etelä-lounais päähän, törmän laelle tehdyistä koekuopista.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Kouvolan suuntaan valtatie 6:tta Mikkelin risteyksestä 7 km. Hurtanmaan risteyksestä oikealle, Hurtaanmaantietä n. kilometri ja taajamassa talojen välistä jyrkästi oikealle alas (edelleen Hurtanmaantietä) ja sitten 550 m, jolloin oikealle vajaa kilometri. Kun järvi tulee näkyviin (ennen tien päässä olevaa mökkiä) kävellään pari sataa metriä etelään rantatörmää pitkin. Notkelman jälkeen tulee asuinpaikkatasanne.


LAPPEENRANTA 29 JÄNGYNJÄRVI-LEINNIEMENKÄRKI

Kylä:Kärki
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 03 Huomola
x: 6766 08, y: 3548 71, z: 79 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31254 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 palanutta luuta 1 g 17 kpl. Luut löytyivät koekuopasta asuinpaikan itäosasta.
:2 palanutta savea 2 g 2 kpl. Kaksi pientä savenpalasta, jotka saattavat olla hyvin kuluneita saviastian muruja. Koekuopasta alueen itäosasta.
:3 kvartsi-iskoksia 12 g 3 kpl. Koekuopasta alueen länsiosasta.
Valokuva:EKM K 1098: 15 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 17.0 km W, Jängynjärven länsipäässä, sen pohjoisrannalla, Leinniemen kärjessä, lähellä Luumäen rajaa, kesämökin luoteis- ja länsipuolella.
Kuvaus: Jussila 1998: Paikka on osin ehjä osin ehkä Salpalinjan runtelema. Leinniemen kärkinipukan itärannalla on kesämökki. Sen etelä-lounaispuolella on pieni kumpare, jonka laella on Salpalinjan juoksuhautoja. Näiden ja rannan välillä on aivan eteläkärjessä tasanne ennen järveen laskevaa loivahkoa rinnettä. Tälle tasanteelle tehdyistä koekuopista tuli löytöjä. Asuinpaikan kohdalla on tasanteen ja rannan välissä pieni kalliokumpare. Tästä länteen kalliorinne jyrkentyy ja niemen länsirannalla taas loiventuu. Suohon laskevalle loivalle länsirinteelle tehdystä koekuopasta tuli kvartseja. Maaperä paikalla on hiekkainen moreeni ja kasvillisuus mäntyvaltaista sekametsää.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Mikkeliin menevältä valtatieltä käännytään Lemin suuntaan ja runsaan neljän kilometrin jälkeen vasemmalle (Varis-Lavola, Punkka, Ruomi) maantietä 6 km ja sitten jyrkän mutkan kohdalla vasemmalle Varis-Lavolan suuntaan Varis-Lavolan tietä n. 2.3 km jolloin käännytään oikealle Leinniementielle jota niin pitkälle kun tietä riittää (n. 2 km), jolloin tullaan asuinpaikan viereisen mökin pihaan.


LAPPEENRANTA 30 HANHIJÄRVI-MUURNIEMENMÄKI

Kylä:Vihtola
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6765 12, y: 3563 80, z: 62 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31255 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 savukvartsiesine 3 g 1 kpl. Mitat 21x16x5 mm. Savukvartsinen esine, kaavin. Terä retusoitu. Kvartsi on puhdasta lähes mustaa läpikuultavaa kristallimaista kvartsia.
:2 saviastian paloja 8 g 2 kpl. Kuluneita ja pyöristyneitä paloja, toisessa pinnassa ohuita viivakoristeita ja toinen pinta harjattu. Sekoitteen kivimurska. Seinän paksuus 9-10 mm.
:3 kivi-iskos 7 g 1 kpl. Kvartsiporfyyriä tai amfiboliittia.
:4 pii-iskoksia 2 g 2 kpl. Punertavan harmaata piitä.
:5 kvartsi-iskoksia 10 g 4 kpl.
:6 palanut luu 1 g 5 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 7 DIA.
EKM 2427: 8 DIA.
EKM K 1098: 16 .
EKM K 1098: 17 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.6 km S. Hanhijärven keskiosan länsirannalla, Vuorisaaren kohdalla, Hanhisillanjoen suusta 350 m pohjoiseen, pienen niemekkeen kaakkoisrannalla.
Kuvaus: Paikka on koskematon ja ehjä. Kasvillisuus alueella on ryteikköistä kuusivaltaista sekametsää. Maaperä on moreenia. Kallioisen niemekkeen länsi ja etelärannalla on tasaista maata. Rannassa on ehkä metrin-puolitoista metriä nykyisen vedenpinnan yläpuolella muinainen (kuinka vanha?) matala rantatörmä, joka etelämpänä jatkuu matalana vallina alavan rannan tuntumassa. Törmä kaartuu rannasta poispäin eli länteen asuinpaikan kohdalla. Tämän törmän päällä on 10-15 m kapea tasanne törmän laen ja pienen mäennyppylän välillä. Tasanne muuttuu loivasti soiseen korpeen viettäväksi rinteeksi lännempänä (mäen etelä-lounaispuolella). Asuinpaikkatasanne erottuu muusta ympäristöstä, paitsi tasaisuudellaan niin myös vähempikivisenä alueena. Asuinpaikka ei liene kovin laaja. Sen länsiraja jäi epäselväksi, mutta oletettavaa on että se ei montaa kymmentä metriä nykyrannasta länteenpäin ulotu.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Vaalimaan suuntaan, Mattilan rautatiealikäytävästä 3.9 km, heti tuskin huomattavan Hanhisillanjoen ylityksen jälkeen, loivassa vasemmalle kaartuvassa mutkassa ja ylämäessä käännytään vasemmalle peltotielle, joka laskee valtatien penkereeltä jyrkästi alas jokilaaksoon (peltotien risteys on 300 m oikealle kääntyvän Tukialantien risteyksen jälkeen). Ajetaan vanhan radan ylitse ja heti sen jälkeen käännytään jyrkästi oiekalle suon yli vievälle tielle (voi ajaa henkilöautollakin), jota pitkin ajetaan niin pitkälle kun tietä riittää, jolloin tullaan pellon reunaan. Tästä jatketaan jalan traktoriuraa pitkin vasemmalle mäen yli ja heti kohta notkelmassa suunnataan rantaa kohden ja asetellaan rantavallia pitkin pohjoisessa olevaan niemekkeen eteläosaan.


LAPPEENRANTA 31 HANHIJÄRVI-HANHISILLANJOKI

Kylä:Kiiala
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6764 96, y: 3563 76, z: 62 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31256 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian paloja 165 g 33 kpl. Seinän paksuuden ja savimassan sekoitteen perusteella paloja mahdollisesti kahdesta eri astiasta. Sekoitteena kivimurska ja osassa paloja reikäsekoite. Koriste-elementteinä erilaisia kampaleimoja ja kuoppia (mm. rombikuoppia), viivoja ja kynsipainanteita. Palat lienevät ka II:2 ja ka III tyypin keramiikkaa. Seinän paksuus 10-7 mm.
:2 palanutta luuta 2 g 4 kpl.
Valokuva:EKM 2427: 9 DIA.
EKM 2427: 10 DIA.
EKM K 1098: 18 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.8 km S, Hanhijärven keskiosan länsirannalla, Hanhisillanjoen suusta 100 m pohjoiseen, pellon reunassa olevassa metsässä, muinaisen niemen kärjessä.
Kuvaus: Paikka on suureksi osaksi ehjä ja koskematon, osa saattaa olla tuhoutunut Salpalinjan varustuksia tehtäessä. Paikka on vanhan matalahkon rantatörmän päällä oleva tasanne joka kiertää luoteesta rantaan kurottuvaa harjannetta. Sen päällä on Salpalinjan juoksuhautoja ja asuinpaikan laidat saattavat olla jääneet näiden alle. Asuinpaikka on muinaisessa niemennokassa. Maaperä paikalla on moreeni ja kasvillisuus pusikkoinen sekametsä.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Vaalimaan suuntaan, Mattilan rautatiealikäytävästä 3.9 km, heti tuskin huomattavan Hanhisillanjoen ylityksen jälkeen, loivassa vasemmalle kaartuvassa mutkassa ja ylämäessä käännytään vasemmalle peltotielle, joka laskee valtatien penkereeltä jyrkästi alas jokilaaksoon (peltotien risteys on 300 m oikealle kääntyvän Tukialantien risteyksen jälkeen). Ajetaan vanhan radan ylitse ja heti sen jälkeen käännytään jyrkästi oikealle suon yli vievälle tielle (voi ajaa henkilöautollakin), jota pitkin ajetaan niin pitkälle kun tietä riittää, jolloin tullaan pellon reunaan. Tästä jatketaan kävellen pellon reunaa pitkin rantapusikon tasalle jolloin asuinpaikka on heti vasemmalla törmän päällä metsässä.


LAPPEENRANTA 32 KAISLANEN-JOKINIEMENSUO

Kylä:Tukiala
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6765 46, y: 3562 96, z: 62 +-1
Tutkim:Jussila T 1998.
Löydöt:KM 31257 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 palanutta luuta 1 g 2 kpl.
:2 kvartsi-iskoksia 2 g 2 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 19 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.4 km S, Kaislanen järven koillisrannasta 200 m, Hanhisillanjoesta 200 m länteen, metsäisen niemekkeen kärjessä, Salpalinjan varustusten seassa.
Kuvaus: Paikka on kaoeassa muinaisessa niemenkärjessä, joka nykyään on kapea etelään kurottuva harjanne, jonka itäpuolella on Hanhisillanjoen uoma ja soinen korpi uoman ympärillä. Lännessä ja etelässä peltoa. Harjanne on kauttaaltaan kaivettu ja myllätty, siellä on Salpalinjan varustuksia. Asuinpaikan merkkejä havaitsin koekuopassa aivan "niemekkeen kärjessä", pellon laidalla, metsäisen törmän päällä, missä on kapea loivasti viettävä tasanne ennen pohjoispuolella olevaa jyrkkää rinnettä.

Asuinpaikasta lienee jäljellä vain rippeet. Aivan löytökoekuopan vieressä (itäpuolella) on Salpalinjan bunkkeri. Tämä lienee tuhonnut asuinpaikan ja nyt saadut löydöt lienevät peräisin aivan asuinpaikan laidalta. Tällä kohden terassi on jo kovin kapea ja viettävä, jotta siinä voisi olla kunnon asuinpaikka. Maaperä moreenia ja kasvillisuus kuusivaltaista sekametsää .

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Vaalimaan suuntaan, Mattilan rautatiealikäytävästä 3.6 km, ennen tuskin huomattavan Hanhisillanjoen ylitystä, ennen loivaa vasemmalle kaartuvaa kaarretta käännytään oikealle Tukialantielle. Heti risteyksen jälkeen lähtee metsätie vasemmalle. Tätä pitkin n. 100 m, jolloin ura kaartuu länteen. Poiketaan tässä tieltä vasemmalle metsään ja jatketaan harjannetta pitkin 200 m etelään ja tullaan harjanteen päähän.


LAPPEENRANTA 33 YLÄ-KYYNELMYS

Kylä:Toivarila
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6762 43, y: 3560 54, z: 60 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31258 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 kvartsi-iskoksia 3 g 2 kpl.
:2 palanutta luuta 2 g 16 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 20 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 11.0 km S, Ylä-Kyynelmys -järven luoteisrannalla Luhanjoen suusta 300 m etelä-kaakkoon olevan pienen kallioisen niemekkeen kärjessä.
Kuvaus: Paikka on lähes koskematon ja ehjä. Se sijaitsee pienessä kalliokärkisessä muinaisessa niemessä. Paikalla on nyt venevalkama ja nuotiopaikka, joka ei ole särkenyt maata. Valkaman rakennelmat ovat asuinpaikan alapuolella rannassa, kun asuinpaikka itse on itäpuoleisen kalliopaljastuman takana niemekkeen eteläosassa, törmän päällä. Asuinpaikka on suppea ja sitä rajaa vesi ja nykyinen suo. Maaperä on paikalla hiekkainen moreeni ja kasvillisuus mäntyvaltainen sekametsä.

Ajo-ohje: Kuutostieltä Vaalimaantieltä (moottoritien alku) Kouvolan suuntaan n. 2.5 km jolloin käännytään vasemmalle Korkea-Ahon tielle jota ajetaan etelään 8.5 km, jolloin käännytään vasemmalle Moisiontielle, jota pitkin n. 1.2 km. Tällöin oikealla on ison maatilan rakennuksia, tulee alamäki ennen peltoaukeata ja nyt käännytään vasemmalle kauempana olevaan taloon vievälle tielle ja heti taas vasemmalle metsätielle, jota pitkin tien päähän, josta polkua pitkin alas metsään ja itään. Pulku tulee valkamaan ja asuinpaikalle.


LAPPEENRANTA 34 KESÄLAMPI

Kylä:Vilkjärvi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3133 05 Pulsa
x: 6759 95, y: 3555 26, z: 59 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31259 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 saviastian pala 4 g 1 kpl. Koristeeton pala jossa sekoitteena luumurskaa. Sekoitteen perusteella arvioin palan myöhäisneoliittiseksi. Seinän paksuus 8 mm.
:2 palanutta luuta 2 g 5 kpl.
:3 kvartsi-iskoksia 21 g 5 kpl.
Valokuva:EKM K 1098: 21 .
EKM K 1098: 22 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 15.7 km SW, Humaljärven lounaispuolella olevan Kesälammen koillisrannalla, aivan rantaviivan tuntumassa, pohjoispuolisen korkean Parkonmäen alapuolella.
Kuvaus: Paikka on lähes koskematon ja ehjä, se sijaitsee aivan Kesälammen rannan äärellä matalan rantatörmän päällä. Paikka on kahden mäen välisessä n. 100 m leveässä laaksossa. Laakson pohja on soinen korpi. Kesälammen rannassa korpi kaventuu koska lammen ranta nousee korkeammalle muodostaen matalan harjanreen lammen ja korven välille. Tämän harjanteen länsipäästä tuli asuinpaikan merkkejä. Asuinpaikan takana maasto nousee jyrkentyen. Metsä on hakattu ja ylempänä äestetty, mutta asuinpaikan kohdalla on maa ehjä. Maaperä on hiekka ja kasvillisuus (ollut) mäntymetsää.
Asuinpaikalta on muutama sata metriä Humaljärven rantaan laaksoa pitkin, joka lienee ollut "veneheittoväylä" eli taipale. Kesälammesta lähtee vesireitti Ylämaalle ja edelleen Säkkijärvelle Suomenlahteen.

Ajo-ohje: Mikkelintien risteyksestä valtatietä 6 itään vajaa kilometri. Helsingintien risteyksestä käännytään etelään Ylämaantielle, jota pitkin Vilkjärven-Pulsan suuntaan vajaat 9 km ja sitten käännytään Vilkjärven uimarannan kohdalla ylös vasemmalle Lensulantielle (2. Lensulantien risteys, 1. on tätä n. 3 km ennen) jota pitkin n. 2 km ja sitten oikealle Humalistontielle, jota pitkin lahtea kiertäen n. 1.2 km. Oikealla mökkejä ja vasemmalla lähtee ylös harjulle nouseva tie jota pitkin parisataa metriä ja sitten risteyksestä loivasti oikealle ja jyrkästi ylös harjun päälle josta kävellään polkua pitkin Kesälammen rantaan josta suunnataan vasemmalle laakson pohjalle.


LAPPEENRANTA 35 SUURI-PYHÄKALA 2

Kylä:Kanalampi
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 05 Pulsa
x: 6759 66, y: 3559 27, z: 58 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31260 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 kvartsi-iskos 2 g 1 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 14.0 km S, Suuri-Pyhäkala -järven keskiosan länsirannalla, pohjoiseen kurottuvan kallioniemen eteläpuolella rannassa olevassa pienessä hiekkaisessa niemekkeessä, Linnavuoren laesta 650 m pohjoisluoteeseen.
Kuvaus: JUSSILA 1998: Paikka ei ole täysin kiistaton. Asuinpaikkahavainto perustuu vain yhteen, joskin selvään, kvartsi-iskokseen. Paikka on koskematon ja ehjä. Ympäristön maaperä on kalliota ja hiekkamoreenia, mutta löytöpaikalla maaperä on hiekkaa. Paikalla on rannan tuntumassa hiekkainen tasanne, pieni tuskin havaittava muinainen niemen näkämä.
Paikka erottuu tasaisuudellaan ja maaperältään ympäristöstä ja soveltuu hyvin esihistorialliseksi asuinpaikaksi. Heti n. 30x 20 m laajuisen tasanteen ympärillä on kuusimetsää ja maaperä on hienoaineksisempaa. Järven puolella tasanne päätty vanhaan rantatörmään lähellä nykyistä rantaa.

Paikalla käydessäni ilma oli synkkä ja sateinen. Illan jo hämärtyessä oli havaintojen teko paikalle tehdyistä koekuopista hankalaa. Tarkoituksena oli käydä paikalla uudestaan myöhemmin paremmissa olosuhteissa, mutta tämä aie ei toteutunut. Mielestäni paikkaa on pidettävä mahdollisena asuinpaikkana (kvartsi-iskos on selvä, eikä maaperässä ollut luonnonkvartsia), kunnes uusin havainnoin paikasta saadaan lisätietoja.

Ajo-ohje: Kuutostieltä lentokentän kohdalta käännytään etelään Korkea-Ahon tielle, jota pitkin n. 11.5 km. Kanalammella käännytään vasemmalle Kanalammentielle, jota pitkin n. 1.4 km, jolloin oikealla puolen järven lahti. Tällä kohdalla käännytään oikealle metsätielle, joka menee Pyhä-Kalan linnavuoren sivuitse Pyhä-Kalan rantaan. Ajetaan niin pitkälle kuin tietä riittää ja sitten jatketaan jalan rantapolkua (pusikkoista) pitkin pohjoiseen, kunnes polku nousee hivenen korkeammalle matalan törmän päälle rannan tuntumassa. Kauempana pohjoisessa, lähellä kalliota on vielä korkeampi töyräs kuusikon takana, mutta asuinpaikka on vajaat sata metriä ennen tätä.


LAPPEENRANTA 36 KAISLANEN-HIMALANMÄKI

Kylä:Vihtola
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asunta
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6765 34, y: 3561 44, z: 62 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi.
Löydöt:KM 31261 Jussila T 1998, Diar 30-11-1998, :1 palanutta luuta 1 g 2 kpl.
:2 kvartsi-iskos 2 g 2 kpl. Toinen karkearakeista huonolaatuista kvartsiittia.
Valokuva:EKM K 1098: 23 .
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.9 km S, Kaislajärven luoteisrannasta n. 250 m luoteeseen, peltojen välisessä metsäniemekkessä, muinaisen rantatöyrään päällä, länsipuoleisesta peltosarasta 40 m itään.
Kuvaus: Paikka on koskematon ja ehjä. Tällä kohden metsässä on muinaisrantatörmä hyvin selvä ja korkeimmillaan. Lännempänä törmä sekoittuu metsän reunassa peltoraivion reunaan ja idempänä törmä jakaantuu matalaksi valliksi ja sen takana kauempana pohjoisessa loivaksi rinteeksi. Maaperä on löytöpaikalla hiekkaa, mutta heti sen itäpuolella, missä kasvillisuus vaihtuu männystä kuusikoksi ja missä törmä muuttuu loivaksi rinteeksi on maaperä hienoa hiekkaa-hietaa. Asuinpaikka on aivan sillä rajalla, missä kasvillisuus muuttuu nuoresta mäntymetsästä kuusikoksi (samalla myös tilan raja).
Asuinpaikan kohdalla muinaisrantatörmä on hivenen vallimainen. Löydöt tulivat törmälle tehdystä koekuopasta, jossa oli hyvin likaista ja nokista maata sekä palaneita kiviä. Parin metrin päähän tekemistäni parista koekuopasta en saanut mitään havaintoja irti.

Ajo-ohje: Lappeenrannasta Vaalimaan suuntaan. pari kilometriä mattilan rautatiealikäytävästä etelään ja käännytään oikealle Vihtolaan. Vihtolantietä 1.7 km ja loivassa kaarteessa poiketaan "suoraan" tilustielle (vasemmalle) jota suoraan (ei taloon johtavaa tietä), tie kaartuu etelään, edelleen jyrkästi oikealle kaartuvasta mutkasta. Vasemmalla metsää oikealla peltoa. Vasemmalla on sitten satametriä leveä sarka, sen päässä käännytään peltotielle vasemmalle ylös. Ajetaan rinteen yli kunnes tie kääntyy metsään länteen. Tästäkohden peltosaran yli itään ja metsään ja etelään muinaisrantatörmälle.


LAPPEENRANTA 37 HIEKKANIEMI

Kylä:Lauritsala
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asunta
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6776 22, y: 3568 19, z: 79 +-1
Tutkim:Bilund A 1997 tarkastus.
Löydöt:KM 30564 Bilund A 1997, Diar 29-10-1997, :1 saviastian paloja
:2 kvartsi-iskoksia
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 5.2 km NE.
Kuvaus: Antti Bilund 1997:
Tarkastuksen aihe:
Havaitsin asuinpaikan retkeillessäni maastossa Lappeenrannan Kauskilan kaivausten aikana kesäkuussa 1997. Kohteen kuvaus:
Asuinpaikka sijaitsee noin 3 km pitkän ja kilometrin levyisen Tuosa-nimisen saaren kaakkoispäässä. Saari on enimmäkseen kallioista moreenimaata, mutta kaakkoisin niemenkärki on nimensä mukaisesti suurelta osin hiekkaa. Löytöpaikka on saaren eteläisimmästä kärjestä noin 250 m luoteeseen, Hiekkaniemen lounaisrannalla, 35 m niemeen lounaasta tulevan pengertien päästä pohjoiseen. Löydöt on kerätty vanhan hiekkakuopan koillisseinämästä noin kymmenen metrin matkalta. Muualla hiekkakuopan seinämät ovat enemmän tai vähemmän sammaloituneet. Noin kymmenen metriä löytökohdalta itään on likimain 7 m läpimittainen, pyöreähkö, hyvin matala painanne. Se voisi olla asumuspainanne, mutta varmana sitä ei voi pitää. Painanne on ehjä.

Asuinpaikka sijaitsee 2-3 m nykyisen järven pinnan yläpuolella tasanteella, joka on mahdollisesti paij astunut veden alta heti Vuoksen syntymisen jälkeen. Tasanteen reunat laskevat (siitä osin kuin niitä on vielä jäljellä) suoraan Saimaaseen, paikoin jyrkästi, paikoin loivemmin. Maastosijaintinsa perusteella asuinpaikka voi siis olla kivi- tai varhaismetallikautinen. Paikalta löytynyt keramiikka on ohutseinäistä, pinnaltaan jonkin verran naarmutettua tai uurteista ja ainekseltaan niukka- ja hienosekoitteista (asbestisekoite). Sen perusteella asuinpaikka ajoittuu todennäköisimmin varhaismetaliikaudelle tai kivikauden lopulle. Myös iskosten lähes täydellinen puuttuminen tuntuisi viittaavan myöhäiseen ajoitukseen.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistökoodi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne) Asuinpaikka sijaitsee 2-3 m Saimaan pinnan yläpuolella tasaisella hiekkakankaalla, joka muodostaa länteen pistävän niemekkeen Hiekkaniemen lounaisrannalle. Niemekkeen reunat laskevat melko jyrkästi järveen luoteessa ja lounaassa, loivemmin etelässä ja varsinkin kaakossa, missä on kauempana alavaa kosteikkoa. Koillisessa tasaista kangasta rajoittaa matala kallio noin 50 m päässä. Niemekkeen eteiäreunalle tulee lounaasta pengertie, joka erottaa pohjoispuolisen vesialueen Kaukaan tehtaiden jätevesialtaaksi. Sen pohjoisrannalla on puiden varastointikenttä ja teollisuuskaatopaikka. Niemekkeen lounaisranta tien päästä luoteeseen, lähelle niemekkeen kärkeä on kaivettu suurelta osin hiekkakuopaksi. Kuopassa kasvaa nyt nuorta metsää. Lisäksi tasanteen reunoja kiertää vanhempi, melko pahoin luhistunut kaivanto (ilmeisesti 2. maailmansodan aikainen varustus), jota on jäljellä hiekkakuopan pohjois- ja koillispuolella ja paikoin kuopan reunalla. Hiekkakuopan koillispuolinen alue on (em. kaivantoa lukuun ottamatta) ehjää, ja siellä kasvaa vanhaa mäntymetsää. Maaperä on löytökohdalla ja todennäköisesti muuallakin karkeahkoa, vaihtelevasti soran sekaista hiekkaa.

Laajuuden arviointiperuste: Arvioitu laajuus (200 M2) sisältää todettujen löytökohtien lähiympäristön. Jos asuinpaikka on ulottunut lähelle nykyistä rantaviivaa (mikä on erittäin todennäköistä), sen laajuus on ollut ainakin 500-1 000 M2. Jos se ulottuu itään ehjälle alueelle (mahdollinen painanne) on sitä siellä jäljellä ainakin saman verran.

Luokitusehdotus perusteluineen: Luokka Ii. Hiekkakuoppa ja muut kaivannot ovat tuhonneet asuinpaikan rantaa lähinnä olevan osan, eikä kohde nykyinen maankäyttö huomioon ottaen ole muutenkaan kovin edustava. Ehjää asuinpaikkaa saattaa kuitenkin olla vielä runsaastikin jäljellä.

Ehdotus suoja-alueeksi: Tasainen alue löytökohdan (eli hiekkakuopan ja muiden kaivantojen itäreunan) ja koillisessa olevan kallion välissä. Havaintomahdollisuudet: Heikohkot. Kaivannotkin enimmäkseen kasvillisuuden peitossa.


LAPPEENRANTA 38 KOTIRANTA

Kylä:Ruohiala
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3133 08 Simola
x: 6754 94, y: 3569 76, z: 55
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt: 0 R. Poikulainen 1964 kivitaltta 1 kpl. Mitat: 97 x 38 x 22, viherliusketta, toinen terä hiukan murtunut, terän keskellä hankausjälkeä. Esine työnnetty hirsiladon salvaimeen.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 18.6 km S. Niemijärven pohjoispäässä.
Kuvaus: Niemijärven N-pää, talosta n. 180 m NW olevan ladon seinustalta. Löytö alunperin peräisin mahdollisesti ladon ympärillä olevista pelloista

Jussila 1998:
Paikkaa ei tarkastettu inventoinnissa 1998. Kartan perusteella lähistöllä on topografisesti oivaa asuinpaikkamaastoa löytöpaikan itäpuolella ja kauempana pohjoispuolella muinaisen järven (Ratalampi) ympäristössä. Ks. myös kohde 48.


LAPPEENRANTA 39 KAUKAS

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6773 92, y: 3566 80, z: 79
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 3241 A. Rusanen 0 poikkikirves 1 kpl. Mitat: 113 x 53 x 21, vihertävänharmaata kiveä, hyvin hiottu. Kaivetun maan pinnasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 2.7 km E.
Kuvaus: Kaukaanselän S-ranta, Kaukas Oy:n alue. Hiekkamaa. Paikka rakennettu.


LAPPEENRANTA 40 RASA

Kylä:Vilkjärvi
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3133 06 Vilkjärvi
x: 6762 35, y: 3552 72 (paikannus +-300 m), z: 0
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 3204 A. Rasa 0 poikkikirves 1 kpl. Mitat: 155 x 45 x 25, toiselta puolen vihertävää, toiselta ruskeankeltaista kiveä. Hyvin hiottu.
E-KM 3207 A. Rasa 0 reikäkivi 1 kpl. Mitat: 230 x 0 x 40, hiekkakiveä, esine kahtena kappaleena.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 15.5 km SW, Vilkjärven ja Keskimmäinen järven välisellä kannaksella.
Kuvaus: Löytö Keskimmäisen järven rannasta Rasan tilan maalta talon ja rannan puolivälissä olevan metsäsaarekkeen luota.
Jussila 1998:
Alue pusikkoista ja sekavaa, pellot ummessa. Topografisesti seutu tällä järvikannaksella on kohtalaista asuinpaikoille, varsinkin kun järvet ovat Suomenlahteen vievän vesireitin latvajärviä ja maa-etäisyys Saimaan-Kivijärven vesistöön (Jängynjärveen) on vain muutama kilometri. Vilkjärven pellot voisi kävellä läpi n. 73-77 m korkeusvälillä. Paikalla käydessäni olivat pellot ummessa. Muualla järvien ympäristössä on joitain asuinpaikkamaastoksi soveltuvia maastonkohtia joiden kohdalla on muinaisia rantatörmiä näkyvissä (Keskimmäisessä n. 73 m korkeudella ja Vilkjärvessä n. 75 m tasolla), mutta niiltä ei nyt löytynyt mitään esihistoriaan viittaavaa.


LAPPEENRANTA 41 YLÄ-JÄKÖ

Kylä:Korkia-Aho
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6765 30, y: 3562 00 (paikannus +-600 m)
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:KM 3559 J. Jäkö , Diar 28-1-1897, tasataltta 1 kpl. Mitat: 106 x 59 x 20, mustaa kiveä, teränsuu murtunut.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 7.8 km SW, Kaislanen-järven pohjoispuoleisilla rannoilla.
Kuvaus: Löytö Jooseppi Jäkön talon metsästä mahd. Kaislajärven rannan lähistöltä talosta pari km SE.
Jussila 1998:
Löytöpaikka osuu epämääräisten löytötietojen perusteella lähelle asuinpaikkakohdetta 36 Kaislanen-Himalanmäki ja se saattaa liittyä siihen tai sitten Kaislasen pohjoisrannalta vielä löytymättömään kohteeseen.


LAPPEENRANTA 42 VOISALMI

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07
x: 6774 30, y: 3562 50 (paikannus +-500 m)
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 3265 H. Nenonen 1951 poikkikirves 1 kpl. Mitat: 85 x 30 x 20, viherliusketta, hyvin hiottu.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta pari km NW.
Kuvaus: Löytö Voisalmenlahden S-rannalta, Tyysterniemen ja Voisalmensaaren välinen salmi. Jussila 1998: Alue täysin rakennettua ja sekavaa.


LAPPEENRANTA 43 RANTALA

Kylä:Karhusjärvi
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3133 12 Rapattila
x: 6760 60, y: 3577 04 (paikannus +-300 m), z: 56 +-2
Löydöt:KM 20240 J. Rantanen 1978, Diar 26-6-1978, tasataltta 1 kpl. Mitat: 88 x 37 x 19, Äänisen viherliusketta, kauttaaltaan hyvin hiottu, kantaosassa lohkomisjälkiä. Löytyi talon perustusta kaivettaessa
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 17.5 km SE, Kärkjärven koillisrannalla.
Kuvaus: Löytö Rantalan tilan RNo 5:4 Tuomiohaasta ladon kohdalta. Löytö n. 40-50 cm:n syvyydestä jankkosavesta.
Jussila 1998:
Nuijamaan suunnassa liikkuessani palasin tätä kautta Lappeenrantaan ja tarkoituksena oli katsella löytöpaikan ympäristöä. Illan hämärtyessä aika jäi kuitenkin kesken. Pelto ummessa, mutta lähistöllä (Rantalan eteläpuolella) on kohtalaista, joskin pusikkoista, maastoa mistä asuinpaikkaa olisi voinut paremmissa oloissa etsiä. Erityisesti Leirikeskuksen uimarannan seutu järven pohjoisosan pohjoisrannalla ja järven luoteispää vaikuttivat potentiaaliselta asuinpaikkamaastolta (hiekkamaata). Erittäin harmillista on, että paikalle ei enää ollut aikaa tämän inventoinnin puitteissa palata. Nyt alue jäi pintapuolisen ja pikaisen iltahämärissä tarkastelun varaan.


LAPPEENRANTA 44 MYLLYMÄKI

Kylä:Armila
Ajoitus:rauta
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6771 00, y: 3565 40 (paikannus +-500 m), z: 0
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:KM 16858 L. Schneider 1964, Diar 25-10-1965, soikea kupurasolki 1 kpl. Mitat: 90 x 55 x 17, pronssia. Toisesta päästä lohjennut pala pois, neula puuttuu ja pidin on rikki. Tietöiden yhteydessä.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 1.8 km S.
Kuvaus: Löytö Myllymäen uudelta kiertotieltä, Myllymäen NW-reuna, kallion päällä ollut mahd. hauta.


LAPPEENRANTA 45 KIVIRANTA

Kylä:Lapvesi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6775 92, y: 3561 76, z: 79
Tutkim:Erä-Esko A 1960 tarkastus.
Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 0 kivitaltta 2 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 4.1 km NW, Voisalmensaaren länsirannalla Piiluvanlahden koillisrannalla.
Kuvaus: Voisalmensaaren W-ranta, Kallioinen rantatörmä. Alue täysin rakennettu.


LAPPEENRANTA 46 KAUKAAN TEHDASALUE

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:rauta
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6774 15, y: 3567 22, z: 77
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:KM 11994 rautainen keihäänkärki 1 kpl. Mitat: 318 x 46, terä soikean pitkänomainen, putken suussa ja kaulassa kaksois- renkaat, putken suu särkynyt. Maata kaivettaessa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 3.2 km NE.
Kuvaus: Löytö Kaukaan tehdasalueen NE-osasta sahan kohdalta Hiekkainen rantatörmä. Paikka tuhoutunut


LAPPEENRANTA 47 HARAPAINEN

Kylä:Lappeenranta
Ajoitus:rauta
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3134 07 Lappeenranta
x: 6771 00, y: 3565 00 (paikannus +-5000 m), z: 0
Löydöt:KM 20317 V. Kiljunen 1979, Diar 5-4-1979, hevosenkenkäsolki 1 kpl. Mitat: 54 x 47 x 63, pronssia, poikkil. segmentinmuotoinen, kehä koristettu poikittaisin uurtein. Nupit fasetoidut ja koristettu viidellä ristin muodostavalla pisteellä. Neulan kantaosa taottu ohueksi. Löytö kasvimaasta muualta tuodusta mullasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 1.8 km S.
Kuvaus: Löytö Harapaisen kaupunginosasta tuodusta mullasta


LAPPEENRANTA 48 NIEMI

Kylä:Ruohiala
Ajoitus:nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3133 08 Simola
x: 6754 10, y: 3569 70, z: 52
Tutkim:Miettinen T 1974 inventointi.
Löydöt:E-KM 0 A. Lemettilä 1962 kourutaltta 1 kpl. Mitat: 122 x 42 x 35, vihertävänharmaata, vaaleata kiveä. Peltotöiden yhteydessä.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 19.4 km S, Niemijärven itärannalla.
Kuvaus: Niemijärven E-ranta, talosta n. 20 m N. Löytö perunamaasta hiekan alta savesta, rantatörmästä. Ks. kohde 38.


LAPPEENRANTA 49 ANIKKALA-MATINNURMI

Ajoitus:rauta
Laji:hautaus
Kartta:3133 09 Hanhijärvi
x: 6762 18, y: 3562 20
Tutkim:Keskitalo O 1969 tarkastus.
Löydöt:KM 17615 Pukki Olavi 1968 Kaksoisspiraalin muotoinen ketjunkannike.
KM 18016 Keskitalo O 1969 saviastian paloja "vanhalta vaikuttavia saviastian paloja"
Sijainti: Paikka sijaitsee Lappeenrannan keskustasta 10.7 km S, Hytin kylässä Vaalimaantieltä n. 500 m länteen Vainikkalan risteyksestä, Matinnurmen talosta n. 100 m SSE.
Kuvaus: Keskitalo 1969:
Kaksoisspiraalin muotoisen pronssisen ketjunkannikkeen (KM 17615) löytöpaikka Lappeenrannan Annikkalan kylän Matinnurmen talon maalla. Tarkasti Oiva Keskitalo 16.7. 1969. Löydöt KM 18016.

Maanviljelijä Olavi Pukki, os. Hytti, löysi keväällä 1968 omistamansa Matinnurmen talon (RN:o 3) pellosta kaksoisspiraalin muotoisen ketjunkannikkeen. Edellisenä syksynä hän oli löytänyt samasta pellosta kiviriipuksen. Ketjunkannikkeen löytöpaikka, joka kesällä 1969 kasvoi rehukaalia, on Matinnurmen asuinrakennuksesta 80 m kaakkoon ja kiviriipuksen löytöpaikka siitä edelleen 40 m itäkoilliseen Rehukaalimaan lounaispuolella oli heinänsänkipelto. Siinä näkyi selvästi tulenpidon jälkiä kynnökseen sekoittuneena, palaneita kiviä, tuhkaa, nokea, hiiliä ja kaikenlaista törkyä. Kohdasta x = 6762 19, y = 562 17, z 65, ketjunkannikkeen löytöpaikasta 20 m länsilounaaseen, löytyi nokimaasta vanhalta vaikuttavia saviastianpaloja ja käsiteltyjä luita. Jos kyseessä on kiinteä muinaisjäännös, on se tuhoutunut aikojen kuluessa peltoa muokattaessa.
Helsinki 18. 12. 1969
Oiva Keskitalo


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle