Kerava-Lahti oikoratalinjan muinaisjäännösinventointi 2002

Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta ratalinja inventoitiin toukokuussa ja heinäkuussa v. 2002

Inventointikertomukset ovat pdf-tiedostoina:
Esihist. inventointi (pdf 610 kb)
Hist.mj. inventointi (pdf 550 kb)

Inventoinnissa löytyi kaksi uutta kivikautista asuinpaikkaa. Erityisen mielenkiintoinen on Mäntsälän Pukinkallion asuinpaikka, joka sijaitsee 75 m korkeustasolla olevalla tasanteella. Tasanne kallioiden kupeessa rinteen laella, joka on laskenut hiekkaisena rinteenä lounaaseen Ohkolanjokeen. Tämä rinne on viety pois Lahden moottoritietä rakennettaessa. Mikäli paikka on ollut ranta-asuinpaikka, se on sijainnut ilmeisesti Yoldiameren rannalla (pieni mahdollisuus on myös, että se liittyisi Ancylus-maksimirantaan). Tällöin kyseessä olisi Lahden seudun preboreaaliasutuksen aikainen saariasuinpaikka/leiri. Paikalta löytyi inventoinnissa kvartsi-iskoksia ja esineitä. Paikan tarkka-ajoittaminen olisi mitä merkityksellisintä.
Valitettavasti ko. hiekkamuodostuma on aikoinaan jäänyt tutkimatta, joten paikan mahdollista yhteyttä mahdollisiin alempana rinteellä olleisiin nuorempiin paikkoihin ei voi selvittää.
Museovirasto suoritti paikalla kaivauksia kesällä 2002
(kiellettyään ilman laillista perustetta Ratahallintokeskusta tilaamasta kaivaustyötä Mikroliitti Oy:ltä)

Toinen löydetty asuinpaikka, Mäntsälä Mikkola, liittyy Mäntsäläjokilaakson järvivaiheeseen. Se sijaitsee jokilaaksoa reunustavalla muinaisella loivalla rantatörmällä. Paikka oli pellossa. Sieltä löytyi inventoinnissa kvartsi-iskoksia ja -ytimiä. Asuinpaikan avulla voitaisiin selvittää Mäntsäläjokillakson paikallista vesistöhistoriaa, minkä perusteella olisi mahdollista etsiä ja ajoittaa jokilaakson esihistoriaa. Museovirasto suoritti paikalla kaivauksia kesällä 2002. (kiellettyään ilman laillista perustetta Ratahallintokeskusta tilaamasta kaivaustyötä Mikroliitti Oy:ltä)


Mikroliitti Oy:n pääsivulle