Mikroliitti Oy

Pielavesi-järven ympäristön muinaisjäännösinventointi 1997. Valokuvia.


Valokuva Pielavesi 67 Viitaniemi-Rusalanlahti
Rantatörmän päällä on kivikautinen (kivikauden lopulta tai varhaismetallikauden alusta) asuinpaikka, jossa on ns. kaksoispainanne, eli kaksihuoneisen talon pohja (vrt. Savitaipale Rovastinoja alue 1). Hiljattain paikalle on tehty metsätie, joka kulkee painanteiden ylitse. Tie on onneksi kevytrakenteinen, eikä se liene kokonaan tuhonnut kivikautisen asumuksen jäänteitä. Juuri tämän kaltaisten tahattomien muinaisjäännösten tuhoutumisten ehkäisemiseksi muinaisjäännöksiä inventoidaan. Tässäkin tapauksessa olisi tie voitu linjata muutaman kymmenen metriä kauemmaksi rantatörmältä ilman lisävaivaa, jos asuinpaikka olisi tunnettu. Informaation peruuttamattomalta katoamiselta olisi vältytty! Yhtälailla on selvää, että "maallikko" ei tätä, eikä alemmassa kuvassa olevaa asuinpaikkaa voi havaita, ei edes kaikki arkeologit. Inventointi on suoritutettava kokeneella ja siihen erikoistuneella arkeologilla.
.


Pielavesi 57 / 1 Salonsaari Rauniosaarensalmi
Asuinpaikkamaisemaa. Vanhemman metallikauden (n. 1800 eKr. - 300 jKr.) asuinpaikka sijaitsee rantakallioiden takana olevalla tasanteella, jossa kallioiden väliseen "laaksoon" on kerrostunut hiekkaa. Asuinpaikasta ei näy mitään maan päälle.


Pielavesi 57 / 2 Salonsaari Rauniosaarensalmi
Asuinpaikan pohjoispäässä on nelisivuinen kivilatomus. Sen funktio on epäselvä. Onko kyseessä hauta eli lapinraunio, vaiko jokin uunirakennelma? Saimaan rannalla Juvan Karihiekassa on vastaavalla paikalla samanlainen kivilatomus.


takaisin etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle