Mikroliitti Oy

Muinaisjäännösinventointeja Ruovedellä v. 2003

Alkuperäiset inventointiraportit on käännetty Word-asiakirjoista html-muotoon joten ne eivät ole alkuperäisessä asussaan ja muotoilussa. Raporttien kuvat on pienennetty alkuperäiskoosta, samoin niiden jpeg-kompressointia on lisätty. Kuvien laatu nettisivuilla ei siis täysin vastaa alkuperäiskuvien laatua. Raporttien nettiversioissa ei ole karttoja!

Ruovesi Salonsaari, rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2004

Ruovesi Ruhala, Kauttu Ja Visuvesi. Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2003 (raportti nettiin myöhemmin).


Mikroliitti Oy:n pääsivulle