Tällä sivulla on linkkejä kaivauksella tehtyihin karttoihin, sekä peruskarttaotteisiin. Kaivauskartat ovat pääosin käsin piirrettyjä "kenttäkarttoja". Ne muokataan ja puhtaaksipiirretään aikanaan kaivauksen jälkeen.

Mikroliitti Oy
Etusivulle