Mikroliitti Oy 1997.


Savitaipaleen Rovastinojan kivikautisen asuinpaikan kaivauksen kulku

[8.7.] [11.7.] [16.7][19.7]
30.6. Kaivausalueiden turpeenpoisto ja mittaukset.

1.7. Alue 1 kerros 1 kaivettu (n. 5 cm maakerros). Maaperä on "pehmeää" tasarakeista hiekkaa. Joitain pieniä kiviä siellä täällä. Kuoppaliesi paljastuu. Vähäiset löydöt kvartsi-iskoksia ja saviastian muruja.

2.7. Alueiden 2 ja 3 kerros 1 kaivettu. Kerroksen paksuus painanteen vallin päällä oli 5 cm ja se oheni tasaisesti vallin laidoille. Tällä vaihettuvan kerrospaksuuden menetelmällä pyritään saavuttamaan vaakataso. Näin saataneen lattiapinta yhtenäisenä tasona näkyviin. Pintakerroksesta löytyi vain muutama kvartsi-iskos.

3.7. Alueen 3 kerros 2 kaivettiin (ks. kuvateksti), löytöinä joitakin kvartsi- iskoksia. Alueen 2 2. kerros kaivettiin lähes valmiiksi. Alueen 1 2. kerrosta aloitettiin. Paikalla kävi Museoviraston tutkija tohtori Pirjo Uino FST:n kuvausryhmän sekä FL Christian Carpelanin kanssa. (lisätietoja kuvateksteissä).

4.7. Alueen 1 toinen kerros (5 cm) kaivettu lähes loppuun. Löytöjä enemmän kuin ed. kerroksesta (kartta). Samoin keramiikan palat ovat isompia. Tämä on varsin normaali tilanne. Alueen mittaus ja kartoitus jatkuu.

7.7. Alueen 1 toinen kerros (5 cm) kaivettiin loppuun. Alueella 3 kaivettiin lapiolla kolmas kerros vallin päältä runsaan 10 cm paksuudelta. Painanteen pohjalla ja vallin ulkoreunalla kerrospaksuus oheni pariin senttiin. Vallin päältä ei ole tullut paria kvartsia enempää löytöjä. Vallin harjalla maaperä 3. tasossa on hyvin sorainen.
Alueella 2 kaivettiin samoin vallin harjan kohdalta yli 10 cm kerros lastoilla. Oviaukon (syvennyksen) kohdalla kerrospaksuus oheni pariin senttiin.
Yleiskartoitus alkoi. Painanteen kartoitus (vaaitus) saatiin valmiiksi. Verkkoprojektiokuva valmistunee näytettäväksi vasta ensiviikolla.
Savitaipaleen lukion digitaalikamera (Canon PowerShot 600) oli huollossa.

8.7. Alueen 1 kolmas kerros (5 cm) kaivettiin osaksi. Runsaasti löytöjä (keramiikkaa, joista kuvia myöhemmin).
Alueen kaksi ja kolme 4. kerros kaivettiin lapiolla: 10 cm paksuudelta vallin laen alueelta. Vallin sisärinne kaivettin pelkoilla 5-2 cm kerroksena. Karkea sora rajautuu vallin harjalle ja ulkoreunalle. Löytöjä vain painanteen pohjan alueelta (joitain kvartseja ja keramiikan muruja).
Iltapäivällä aloitettiin alueen 3 viidennen kerroksen kaivuu lapiolla. Alue kolme katkaistiin Y-linjalta 400, eli vallin ulkosyrjää ei toistaiseksi kaiveta syvemmälle. Vallin harjalla paljastui hiilikerros linjalla y 400. Lapiolla kaivuu keskeytettiin ja alue kaivettiin vallin kohdalta pelkoilla hiiilikerroksen tasoon. Asumuksen pohjalla ei kaivettu. Viidennessä tasossa tuli selvästi näkyviin painanteen alkuperäinen maan sisään kaivetun alueen raja eli asumuksen seinä (ks. karttapiirros ja valokuvat). Hiilikerros vallin harjan kohdalla lienee alkuperäinen maan pinta, jonka päälle valli on tehty painanteesta kaivetusta maasta. Vallin korkeus tästä alkuperäistasosta on n. 40-50 cm. Hiilikeskittymä saattaa olla peräisin palaneesta kaatuneesta (tai kaadetusta) puusta (parrusta, tukista tms.). "Seinän" sisäpuolelta alkoi tulla enemmän löytöjä (laheltä vallin pohjaa), mm. keramiikan muruja.
Kaivauksen keskeinen tavoite lienee nyt saavutettu: asumuksen seinän paikka on saatu selville. Jatkossa seurataan "seinän kehitystä" syvemmälle kaivettaessa. Löytöjen levintä aikanaan kertoo onko nyt havaittu seinän paikka todellinen.
Kaivauksen lopulla dokumentoidaan kaivausalueen laitojen maaprofiilit, joista (yhdessä tasokarttojen kanssa) saataneen tietoa maanrakennustekniikasta ja ehkä myös lisätietoa ja tarkennusta seinän ja oviaukon sijoittumisesta.
(Illalla kävimme Mikkelin linnavuorilla ja internetsivujen päivitys jäi väliin)

9.7. Alueen 1 kolmas kerros (5 cm) kaivettiin loppuun. Runsaasti löytöjä (keramiikkaa).
Aluetta 2 ja 3 kaivettiin viides kerros loppuun ja aloitettiin kuudetta kerrosta. Asumuksen seinän paikka näkyy edelleen selvästi maan värierona ja selkeänä maalajierona. Maalaji seinän sisäpuolella on tasarakeista hiekkaa (Hk) ja ulkopuolella soraista hiekkaa, paikoin soraa.
(Illalla kävimme turistimatkalla Taipalsaaren Kyläniemessä, josta löytyi komea kivikautinen asuinpaikka, Runsaasti keramiikkaa. Internetsivujen päivitys jäi väliin.)

10.7. Alueen 1 neljäs kerros (5 cm) kaivettiin lähes loppuun. Runsaasti löytöjä (keramiikkaa).
Paikalla kävi yleisradion (Etelä-Karjalan radio) toimittaja: 6 min suora haastattelu klo 12:06 alk. Painanteen "sisäpuolelta" keramiikkaa ja luuta. Painanteen keramiikka vaikuttaa nuoremmalta kuin alueen 1 keramiikka... Alue 1 on n. metrin korkeammalla kuin painanteen alue. Tietoteknisiä vaikeuksia, minkä takia internetsivuja ei saatu "ladattua".
Petro Pesonen lopetti kenttätyöurakkansa Savitaipaleella ja lähti Ateenaan kaivamaan sikäläisiä asumuksia.

11.7. Alueen 1 neljäs kerros loppuun. Sen alla oleva 4. taso dokumentoitiin. Alueen eteläpäässä oleva kuoppaliesi muuttaa muotoaan. "Liesi" on arvoituksellinen: siinä on lieden muoto ja mitat, mutta kivet eivät vaikuta palaneilta, eikä siinä ole hiiltä tai nokea! Arvoitus valjennee kunhan liesi (tai mikä se sitten onkaan) kaivetaan pohjaan.
Aluella 2 ja 3 kaivettiin 8. kerros. Sen yläpuolinen 7. taso dokumentoitiin ensin. Alueen kaksi itälaidalla saavutettiin koskematon pohjamaa ja kaivaus siltä kohtaa lopetetaan. Sen sijaan oviaukon alue on vielä "pinnassa". Alueen kaksi länsilaita on karkeaa soraa, kuten alueella 3 vallin ulkoreunalla.

14.7. Arkeologi Tapani Rostedt tuli muutamaksi päiväksi avustamaan kaivauksen johtamisessa. Rostedt on ollut tänä kesänä mm. Museoviraston koekaivausryhmässä.
Alueen 1 viides kerros (jälleen n. 5 cm paksu) kaivettiin lähes loppuun. Löydöt vähenevät ja keskittyvät alueen keskelle ja samalla muodostavat nurkkamaisen kulman (löytökartta saataneen nettiin huomenna). Maan värieroissa alkaa olla kontrastia jo neljännessä tasossa (kerroksen 5 yläpuolinen taso), kun aiemmissa tasoissa koko aluetta on peittänyt jokseenkin yhtenäinen likamaa. Hahmottuuko tähänkin talon nurkka? Kaivausalue hipoo (epäselvän) painanteen reunaa.
Liesi "himmenee" edelleen. Toivottavasti kivikasan alta paljastuu jotain sitä selventävää. Edelleenkään kiveyksessä ei ole hiiltä, eikä sen ympärillä palaneen luun muruja, kuten liedessä "normaalisti".
Suurpainanteen alueella - 2 ja 3 - ei tänään kaivettu. Alue piirrettiin ja valokuvattiin (taso 8). Aiemmissa tasoissa selvästi erottuva nurkka ja seinä eivät erotu nyt kunnolla. Odotamme jännityneenä seuraavan tason antamaa kuvaa... Kehittyykö seinän paikka muualle? On muistettava että alunperin nelisivuista suoraseinäistä kaivantoa ympäröivä valli on sortunut hiljalleen asumuksen pohjan laidoille. Nurkassa sortuminen (tai valuminen) on voinut olla "monimuotoinen" tapahtuma, josta on jäänyt erilaisia jälkiä eri syvyyksille. Kun kaivaus on saavuttanut "lattiatason" oletetun seinänpaikan kohdalla saataneen lopullinen vahvistus alkuperäisen kaivannon rajoihin. Oviaukko sen sijaan selvenee.

15.7. Alueelta 1 dokumentoitiin 5 taso ja kaivettiin 6. kerros melkein valmiiksi. Alueet 2 ja 3 kaivettiin 9 kerros, jotka dokumentoitiin. Alueelta 1 keramiikkaa ja kvartseja, sekä palanutta luuta. Alueelta 3 keramiikka (josta enemmän huomenna) ja jokunen kvartsi. Alueelta 2 pari kvartsia oviaukon kohdalta.

16.7. Alueen 1 seitsemäs kerros alkuun. "Liesi" hupenee (ks kuvasarja lieden kehitys). Omituinen kiveys esille alueen eteläosassa. Alueella 2 ja 3 kymmenes kerros kaivettu loppuun (ks. kuvasarja tasoista).
Tapani Rostedt lopetti oman urakkansa illalla. Tunnelma tiivistyy loppua kohden eli kiirettä on...

17.7. Alueella kolme kaivettiin 11. kerros, hieman supistettuna edellisestä. Alue kaksi kaivettiin pohjaan ja sen kaivaminen lopetettiin. Alueen 2 seinämien vierelle kaivettiin ojat, jotta maaprofiilit tulevat hyvin näkyviin. Profiilit puhdistettiin ja osin valokuvattiin. Alueella 1 aloitettiin kahdeksas kerros. Edellisessä kerroksessa esiin tullut kiveys lienee hieman "kupruileva" luonnollinen kivikerros. Kaivausalueiden täyttö alkaa maanantaina. Perjantaina urakoidaan vielä kerros tai kaksi. Viikonloppuna piirretään profiileita...

18.7 Hirmuinen hässäkkä. Paljon vierailijoita. Alueelta 1 kaivettiin kahdeksas kerros jonka alta paljastui lähes yhtenäinen pohjakivikko (kivikerros harjussa). Rannan puolella kivikerros oheni ja loppui alueen länsilaidalla. Edellisessä tasossa näkynyt kiveys oli siis tätä luontaista kivikkoa, jota taso leikkasi paikoin näkyviin. Pohja pengottiin vielä n. 10-20 cm syvyydelle likakuoppien kohdalta, jotka ovat kauniisti näkyvissä profiiliessa.
Alueella 3 kaivettiin 12. ja 13. kerrokset. 13. kerroksessa on vain kapea siivu "seinän" vieressä enään likainen eli lattipinnan "sotkua" (kaivaustasot leikkaavat lattiapinnan viistosti). Talon nurkassa paljastui vahva hiilikeskittymä (klöntti), joka jätettiin kaivamatta. Se kaivetaan pensselillä esiin maanataina. Toivotaan, että hiilikasa paljastaisi jotain puurakenteita kaivannon nurkassa (paalu, hirsisalvosta tms. Ks. tasokuvasto).

19.7-20.7. Launataina valokuvasin ja puhdistin kaivausalueiden seinämiä eli profiileita. Sunnuntaina valokuvasin niitä. Molempina päivinä paikalla kävi runsaasti vierailijoita. Alueen 3 profiileissa tulee kauniisti esiin seinä ja lattia. Huh huh hellettä ja hösseliä, yrittäjälle melko normaali olotila (oli suunnitteluvirhe jäädä viimeisiksi päiviksi yksin ilman apulaista). Maanantaina tulee vielä 8 kaivajaa rapsuttelemaan ja täyttötyöhön.

21.7. Kaivaus on lopetettu ja täyttö hyvässä ravissa. Talon nurkasta kaivettiin hiilikeskittymä esiin: palanutta hirttä! Lienee ollut vaakatasossa.
Nyt alkaa (pääosin vasta syyskuussa) dokumenttien puhtaaksipiirto, löytöjen puhdistus, luettelointi ja tutkimus ym. Karttoja, löytöjä ym laitetaan nettiin sitä mukaa kun niitä valmistuu. Verkkoprojektio koko alueesta saadaan piakkoin nettiin. Painanteen ympäristön verkkoprojektio on nyt netissä. Peli jatkuu...


etusivulle