Mikroliitti Oy


Tavoitteet:

Tutkimuksen tarkoituksena on varmistaa että asuinpaikalla oleva suuri painanne on jäänne kivikautisesta rakennelmasta, joka liittyy paikalla olevaan asuinpaikkaan. Kaivauksen tarkoituksena on selvittää tämän asumuspainanteen rakenne, sekä saada selkoa asuinpaikan toimintojen sijoittumisesta. Pääpaino on asumuksen rakenteen selvittämisessä.

Nyt käytettävissä olevilla resursseilla painanteesta saadaan tutkittua vajaa neljännes.

Karttaluonnos painanteesta. Mitattu kartta saadaan valmiiksi myöhemmin (ks. verkkoprojektio).


Kaivaustekniikka:

Painanteeseen on avattu kaksi kaivausalaa, joista toinen (alue 3) leikkaa vallin ja oviaukon. Toinen alue (2) on vallin ulkroeunassa ja oviaukon edustalla. Kaivausalueilta on poistettu (1.7.) turve rullina. Sen jälkeen kaivetaan mineraalimaa noin viiden sentin kerroksina. Kerroksen alta paljastuva pinta kaivetaan tasaiseksi ja "siistiksi" tasoksi, josta dokumentoidaan piirtämällä ja valokuvaamalla maan värierot (ns. likamaat ym.) ja mahdolliset esiin tulevat rakenteet, kuten liesikiveykset, paalunjäljet jne. Alueelle on luotu kartoitusta ja dokumentointia varten oma suorakulmainen senttimetrikoordinaatisto.

Esiin tulevat löydöt (joita ovat tyypillisesti tämän kaltaisilla paikoilla saviastian palat, kvartsi-iskokset, rikkoontuneet kivityökalujen jäänteet, sekä palanut luu; eli kivikautinen "jäte"), otetaan talteen senttimetrikoordinaatistossa, eli löytöpaikan koordinaatit merkitään jokaiseen löytöön sentin tarkkuudella kaivauskerroksittain. Löytöjen levinnän perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä asumuksesta ja asuinpaikan toiminnoista.

Kaivauksen jälkeen paikka entistetään, jolloin maat kannetaan takaisin ja turpeet rullataan paikoilleen.

Kaivajan työkalut: rikkalapio, lasta eli pelkka ja oksasakset eli "juurisakset".


Henkilökunta:

Kaivauksen johtavat arkeologit Timo Jussila ja Petro Pesonen. Kaivajat (12) ovat entisiä ja nykyisiä Savitaipaleen lukiolaisia, jotka ovat Savitaipaleen kotiseutyhdistyksen ja Antti Matikan säätiön palkkaamia.

T.Jussila ja P.Pesonen

14.-16.7. Tapani Rostedt on Pesosen sijainen

etusivulle