TAMMISAARI VÄSTRA TÄTORTEN, MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2004

Alueen kaavan laatijan, Seppo Lamppu Tmi , toimeksiannosta inventoitiin Österbyn-Sköldargårdin yleiskaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä keväällä 2004 ja tammikuussa 2005.

Inventointikertomus pdf-tiedostona:
Kevään 2004 inventointikertomus (pdf 1.6 Mb)
Täydennysinventointi 2005 (pdf 1.1 Mb)

Inventointia kritisoitiin poikkeuksellisen jyrkästi Suomen keski-ajan arkeologian seuran julkaisun SKAS 3/2004 pääkirjoituksessa. Kritiikki oli pääosin kaava-alueinventoinnin suhteen asiantuntematonta, joskin arrogantin sävyisen kirjoituksen "akanoiden" seassa oli yksi pieni "jyvä", minkä takia alueella suoritettiin täydennysinventointi tammikuussa 2005, heti sen jälkeen, kun ko. edellisenä syksynä ilmestynyt kirjoitus lopulta sattumalta tuli tietooni. Täydennysinventointi ei muuttanut kaavoituksen kannalta millään tavalla aiempaa tulosta.

Olisi suotavaa saada palaute inventoinneista heti ja suoraan sen tekijälle, jolloin mahdolliset puutteet voidaan korjata mahdollisimman pikaisesti. Asiallisen kritiikin otamme kiitollisuudella vastaan. Eri alueiden ja alojen asiantuntijat, jotka katsovat, että heillä olisi jotain sellaista erityistä tietoa tai taitoa, josta voisi olla suurta hyötyä jonkin alueen inventoinnissa, ottakoot mieluusti heti asian todettuaan meihin yhteyttä ja tarjotkoot asiantuntemustaan käyttöömme hyvää korvausta vastaan. On turha narista ja kirjoitella valituksia selän takana jälkeenpäin. Kuten tähänkin asti, niin myös vastaisuudessa hyödynnämme ja palkaamme hyviä erityisasiantuntijoita hankkeisiimme.

Tässä em. SKAS:in krittikissä haiskahtaa väkevästi jokin muu tavoite, kuin aito huoli muinaisjäännöksistä. Mikä? Kritiikin kirjoittaja esiintyy siinä viranomaisena, todetessaan: "viranomaiset eivät voi työtä hyväksyä". Kirjoittajalla ei kuitenkaan ole mitään viranomaisstatusta, eikä mikään viranomainen ole antanut minkäänlaista sen suuntaista palautetta varsinaisille asianosaisille eli inventoinnin tekijälle tai kaavan laatijalle. Asiaa on sittemmin myös viranomaisilta tiedusteltu. Kyseinen inventointi kestää hyvin vertailun muiden tahojen, kuten Museoviraston suorittamiin inventointeihin. Kritiikin kirjoittajalla olisi ollut valittavissaan lukuisa joukko kirjoittajan näkökulmasta vastaavan kaltaisia - ellei pahempiakin - "pohjanoteerauksia" kuin Mikroliitti Oy:n Tammisaaren inventointi. Vaan ei korppi korpin silmää noki ja pientä on kuitenkin helppo nujuttaa...

Timo Jussila


Mikroliitti Oy:n pääsivulle