Mikroliitti Oy

Tuusniemen Kaavinjärven rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 1999
KOHTEET

TUUSNIEMI 13 SAUNAJÄRVI ETELÄ

Mj-tunnus:857-01-0013
Kylä:Ohtaanniemi
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:4222 03 Ohtaanniemi
x: 6974 03, y: 4429 22
p: 6974 29, i: 3581 96
z: 106 +-1
Tutkim:Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt:KM 31527 Jussila T 1999, Diar 20.08.1999, :1 kvartsi-iskos 45 g 13 kpl.
:2 palanut luu 4 g 10 kpl.
Sijainti: Kaavinjärven SE puolella olevan pienen Saunajärven eteläpäässä, rannasta runsaat 100 m etelään, Rantomäentien varrella, sen eteläpuolella 10- 20 m, noin sadan metrin matkalla alkaen Tuusniemenelle vievän maantien ja Rantomäentien risteyksestä n. 100 m länteen. Tämä risteys on Kaavinsalmesta n. 3 km etelään.
Kuvaus: Paikka on hakatussa ja äestetyssä metsämaassa. Maaperä on lajittunut puhdas hiekka-hienohikka. Havaitsin äestysvaoissa n. 100 m matkalla tien varrella, tiestä 10-30 metrin päässä kvartseja ja palanutta luuta. Asuinpaikka on laaja. Se sijaitsee loivassa järveen laskevassa rinteessä. Asuinpaikan eteläpuolella maasto nousee jyrkemmin. Tämän rinteen laelta en asuinpaikkahavaintoja saanut. Paikalla ei erotu selvää muinaisrantatörmää, mutta se lienee kulkenut juuri tien kohdalla ja tie sen lienee myös hävittänyt. Tien pohjoispuolelta eli tien ja rannan/joen välistä en saanut mitään havaintoja esihistoriasta. En havainnut vaoissa keramiikkaa, mikä saattaa ehkä viitata siihen, että asuinpaikka voisi olla mesoliittinen. Keramiikan havaitsemattomuus voi olla myös sattumaa. Koordinaatit osoittavat oletetun asuinpaikan keskikohdan.


TUUSNIEMI 14 HAAPALAHTI-RIIHIJOENSUU

Mj-tunnus:857-01-0014
Kylä:Ohtaanniemi
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asunta
Rauh.lk:2
Kartta:4222 03 Ohtaanniemi
x: 6975 93, y: 4428 10
p: 6976 13, i: 3580 75
z: 103 +-1
Tutkim:Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt:KM 31555 Jussila T 1999, Diar 20.08.1999, :1 saviastian pala 3 g 1 kpl. Sekoitteena asbestia. Kumpikin pinta on vahvasti uurteinen. Seinän paksuus on 6 mm.
:2 kvartsiesineen telmiä ja katke 135 g 31 kpl. Kvartsit löytyivät yhdestä 60x60 cm koekuopasta jossa ne olivat 20 cm halkaisijaltaan olevassa kasassa 10-15 cm syvyydessä. Kvartsit ovat työstettyä ja muotoiltuja, mutta selviä teriä ei niissä erota. Ne lienevät esineiden teelmiä ja katkelmia. Kvartsi on hyvälaatuista.
Sijainti: Kaavinjärven SE päässä olevan Haapaniemen eteläpuolella olevan Haapalahden eteläpäässä, siihen laskevan Riihijoen varrella, sen länsipuolella, järven rannasta n. 60-70 m etelään, Rantaan menevän tien molemmin puolin, tien risteyksestä n. 50 m pohjoiseen.
Kuvaus: Asuinpaikka on koskematon ja ehjä. Haapalahteen menevä tie menee puro-uoman ylitse, kääntyy jyrkästi pohjoiseen purolaakson suuntaiseksi ja laskeutuu alas mäeltä rannnan suuntaan. Alempana on tasanne jossa tie kaartuu länteen. Kaarteen kohdalla haaraantuu pieni tieura rantaan. Tästä ristyksestä 50 m rannan suuntaan on heti tien länsipuolella kuusennnäreiden takana pieni painanne. Tein painanteen eteen n. 60 x 60 cm kokoisen koekuopan. Kuopassa oli lähes yhdessä kasassa, n. 20 cm halkaisijaltaan olevalla alueella 31 kvartsia ja yksi saiviastianpala, n. 10-15 cm syvyydellä. Mitään muuta kuopassa ei ollut. Muutamasta lähelle tehdystä pienemmästä koekuopasta en saanut löytöjä. Painanne oli suhteellisen jyrkkäseinäinen, mutta painanteeseen tekemässäni koekuopassa oli vahva podsoli, joten painanne ei ole resentti. Kuopassa havaitsin n. 20 cm syvyydellä vahvan n. 5 cm paksun anturamaakerroksen. Painanne lieneekin ns. asumuspainanne eli esihistoriallisen osin maahankaivetun talon pohja. Koekuopasta löytämäni keramiikka vaikutti Luukonsaaren keramiikalta, jotan asuinpaikka lienee varhaismetallikautinen (n. 1800 eKr - 0). On myös mahdollisuuksien rajoissa, että keramiikkaa on jotain Pöljän-Jysmän keramiikan myöhäistä variaatiota, jolloin asuinpaikka ajoittuisi kivikauden lopulle (n. 2500-1800 eKr.) Tien itäpuolella, aivan purolaakson jyrkän törmän äärellä oli myöskin asumuspainanteelta vaikuttava painanne, johon tekemästäni koekuopasta en tosin saanut ajoittavia löytöjä, muutaman palaneen kiven kylläkin. Maaperä pauikalla on lajittunut puhdas hiekka. Kasvillisuus on mäntyvaltaista sekametsää. Asuinpaikka ulottunee rannan suunnassa purolaaksosta satakunta metriä lännessä olevaan jyrkkään rinteeseen. On mahdollista, että asuinpaikka saattaa ulottua etelässä tienristeyksen alueelle. Aivan rannassa, jokisuussa on vanhan talonpaikan jäänteet.Hankkeen etusivulle
Mikroliitti Oy:n pääsivulle