Juva Päiväranta. Muinaisjäännöksen koekaivaus v. 2002

 

Alueelta löydettiin 1990-luvun alussa kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee muinaisen rantatörmän päällä. Mikroliitti Oy suoritti Juvan kunnan toimeksiannosta lokakuussa 2001 fosforikartoituksen rantatörmän yläpuolella olevalla tasanteella/loivalla rinteellä. Kartoitus keskittyi kunnan omistamalle rantakaistaleelle. Fosforikartoituksen perusteella alueella näytti olevan laajempi muinaisjäännösalue, joka vaikutti ulottuvan kartoitetun alueen ulkopuolelle. Jotta muinaisen asuinpaikka-alueen laajuudesta saataisiin tarkempi kuva, suoritettiin Juvan kunnan toimeksiannosta koekaivaus ja laajennettiin fosforikartoituksen aluetta. Tutkittavaksi alueeksi oli sovittu rannan ja drumliiniharjanteen välinen kaistale kunnan omistamalla tilalla Rn:o 3:55

 

Työ tehtiin alueen kaavoitus- ja rakentamistarpeiden takia.

Raportti pdf-tiedostona (0,7 Mb).
Raporttin valokuvaliite pdf-tiedostona (2 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle