POHJA GENNÄS. Rakenteiden kartoitus kahdella alueella syksyllä 2004.

Perustiedot

Alue:              Degerbyjärven itärannalla, Gennäsin tilalla RN:o 137 kevään 2004 inventoinnissa havaittujen rakenteiden kartoitus kahdella maastonkohdalla: alueen pohjoispäässä (Gennäs 5) ja alueen eteläpäässä (Gennäs 7).

Tarkoitus:      Rakenteiden paikantaminen ja tulkitseminen.

Tavoite:         Rakenteet kartalle, sekä riittävän tiedon hankinta niiden funktiosta ja säilyneisyydestä, joka mahdollistaa alueen maankäytön eksaktin suunnittelun.

Työaika:        Kenttätyöaika: 11.11.2004.

Kustantaja:    Seppo Lamppu Tmi.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen ja Timo Jussila.

Aiemmat       Kartanon päärakennuksen kellarin tutkimus 1980-luvulla,

tutkimukset:  Museovirasto rak.hist.os. Alueen inventointi keväällä 2004, Rostedt & Jussila.

Raportti pdf-tiedostona (1,8 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle