POHJA GENNÄS. RN:o 1:37 ja lähiympäristön muinaisjäännösinventointi 2004

 

Alue:              Degerbyjärven itärannalla, Gennäsin tila RN:o 137 sekä alue sen eteläpuolella (Ströms) ja pohjois-itäpuolella Oxhagavikenin koillispuolinen alue. Pk: 2014 06, kartanon päärakennus: x 6669 380  y 2478 580, p 6674 140  i 3311 920.

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Alueen kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 26.5. ja  20.6.2004.

Kustantaja:    Seppo Lamppu Tmi.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Tapani Rostedt ja Timo Jussila.

Aiemmat       Kartanon päärakennuksen kellarin tutkimus 1980-luvulla,

tutkimukset:  Museovirasto rak.hist.os.

Tulokset:       Kolmen kivikautista asuinpaikkaa, kolme hist. ajan rakennuksen pohjaa, yksi kuopparakenne.
Alueella suoritettiin myöhemmin v. 2004 havaittujen muinaisjäännösten kartoitus.

Raportti pdf-tiedostona (1,8 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle