HARTOLA. Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Hartolan etelä- ja itäosan pienvesistöjen (järvet, lammet, joet) ranta-alueet (0-200 m rannasta). Pohjolan ja Koitin kyläkeskukset.

 

Tarkoitus:      Kaava-alueinventointi. Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, niin että ne voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

 

Tavoite:         Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti alueen riittävän (=kohtuullisen) kattava  tarkastus, sekä jo ennestään tunnettujen muinaisjäännöstietojen kokoaminen.

 

Työaika:        Kenttätyöaika: 6.9. – 18.9.2004 ja 8.11.2004, kaikkiaan 98 henkilötyötuntia.

 

Kustantaja:    Hartolan kunta

 

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen

 

Aiemmat      

tutkimukset   Timo ja Pekka Miettinen inventointi 1967, Antti Bilund inventointi 2000, Hannu Poutiainen inventointi v. 2003, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen vt.4:n tielinjainventointi 2004, Lisäksi yksittäisillä paikoilla on tehty tarkastuksia.

 

Tulokset:       Kaava-alueelta löytyi kymmenen uutta esihistoriallista asuinpaikkaa (kaikki ehjiä metsämaastossa) lisäksi yksi historiallisen ajan jäännös, sekä kuppikivialue ehjältä 1700-luvun kylätontilta (Pohjolan vanha kylätontti). Ennestään tutkimusalueelta tunnettiin yksi laaja kuppikivi- ja rautakautinen muinaisjäännösalue (Kalhossa),  yksi muistokivi Pohjolassa ja yksi kivikautinen asuinpaikka. Kyläkeskuksista ei löydetty uusia muinaisjäännöksiä, joskin Pohjolan vanha kylätontti ja kuppikivialue ovat kyläkeskuksen liepeillä.

                     

Löydöt:          KM 34754 – 34763, kvartsi-iskoksia –ytimiä ja -esineitä, palanutta luuta, saviastian paloja. Diar. 27.10.04

Raportti pdf-tiedostona (3,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Hartolan kunnassa.

Hartolan muinaisjäännökset 2004, Map-Infon mif-mid tiedostoissa: Download zip


Mikroliitti Oy:n pääsivulle