IISALMI. Peltosalmen varikkoalueen muinaisjäännösinventointi v. 2004

Perustiedot

Alue:              Iisalmen Peltosalmen eteläpuolella olevan puolustusvoimien entisen varikon alue, 2,5 km pitkällä harjun osalla.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava ja perusteellinen tarkastus, tihein pistokokein.

Työaika:        Kenttätyöaika: 1.8.- 6.8.2004, kaikkiaan 11 henkilötyöpäivää maastossa

Kustantaja:    Iisalmen kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.

Aiemmat      

tutkimukset:  ei

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja.
Löytyi kuusi muinaisjäännösaluetta, kivikautista asuinpaikka-aluetta, joissa yhteensä yhdeksän asumuspainannetta. Kaikki asuinpaikat ovat suurimmilta osin ehjiä.

Löydöt:          KM 34655 – 34670, saviastian paloja (Pöljä), kvartsiesineitä ja –iskoksia, palanutta luuta, kivilaji-iskoksia, hioimen kappale.

Raportti pdf-tiedostona (3 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Kuopion Museossa ja Iisalmen kaupungilla.

Iisalmen kaikki muinaisjäännökset (tilanne 12.2005) MapInfo mif-mid -tiedostoissa (zipattuna): Download


Mikroliitti Oy:n pääsivulle