KARJALOHJA. Linhamari Seljänalanen, Fiskars Oyj:n harjualueen (5:159), sekä Puujärven kylän Sikajärven ja Pirunlinnan Suonia-järven (876:1) ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2004

Perustiedot

Alue:              Karjalohjan Linhamarin kylän länsipuolella, Seljänalanen-järven ja Karjalohja-Pohja maantein välinen harjualue, sekä Linhamarinjärven lounaispuoleinen alue, tila nro 5:159:n alue (Pk: 2014 06), sekä erillisenä alueena Puujärven kylässä Sikajärven eteläpuolella olevan ja Pirunlinnan Suonia-järven länsirannan kattavan tilan nro 876:1 ranta-kaava-alue (Pk 2023 04).

Tarkoitus:      Mahdollisten alueilla sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Alueiden kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 23-24.6.2004.

Kustantaja:    Seppo Lamppu Tmi.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat      

tutkimukset:  Katiskoski K, Karjalohjan inventointi v. 1997.

Tulokset:       Yksi ehjä kivikautinen asuinpaikka Seljänalanen järven rannalta

Raportti pdf-tiedostona (2,3 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle