KISKO HAAPANIEMI. Kartanomäen muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Kiskon Kirkkojärven Samppaselän itärannalla, Haapaniemen kartanomäen alue, pellot poislukien, sekä kartanomäen pohjois-luoteispuoleinen niemi, ranta-asemakaava-alue (liitteenä olevassa kaavakartalla ”valkoinen alue”). Pk: 2023 01, kartanon päärakennus: x 6680 960 y 2469 780, p 6686 110 i 3303 650.

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Alueen kattava silmämääräinen tarkastus, sekä kohtuullinen koekuopitus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 21.5. 2004.

Kustantaja:    Seppo Lamppu Tmi.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Tapani Rostedt.

Aiemmat tutkimukset:            Virva Lompolo, inventointi 2003, Turun maakuntamuseon Sarakum –projekti. Huurre Matti, inventointi 1963.

                      Haapaniemen linnan raunio on Museoviraston muinaisjäännöshoitokohde. Ks. luku katsaus paikan historiaan.

Tulokset:       Paikannettiin viisi isojakokartalle merkittyä rakennuksen paikkaa ja niiden pohjat kiukaineen, yksi tervahauta, vanha kaivo, maakellareita. Paikalla aiemmin tunnettu suojelukohde: linnan rauniot.

Raportti pdf-tiedostona (2,6 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle