KIURUVESI. Sulkavanjärven ja läheisten pienvesien rantayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Kiuruveden Sulkavanjärven (korkeus merenpinnasta 108 m) ranta-alueet, sekä läheisten pienvesien ranta-alueet: Ylemmäinen (117 m) Raskeenlampi (136 m), Ahvenuslampi (152 m), Salmijärvi (128,5 m), Jynkkä (104,5 m), Poskilampi (106,8 m), Lautonjärvi (101,2 m), Kaletonlampi, Tuikkalampi (109,8), Koijärvi (108 m), Iso-Malva (131 m), Ilveslampi (139 m), Mustalampi ( 111,6), Saarinen (111,7), Kaijanlampi (110,7),  Iso-Tervalampi (125,9), Jouhtinen (109,3), Kantele (108,6 m), Telkkänen (109 m). Alleviivatut lammet ja järvet ovat olleet Muinais-Saimaan osana.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, pääpaino Muinais-Saimaan piirissä, nykyisten rantojen tuntumassa..

Työaika:        Kenttätyöaika: 9.8.- 22.8.2004, kaikkiaan 11 henkilötyöpäivää maastossa Täydennystyönä, peltojen tarkastus 13.-14.10 yhdessä Timo Sepänmaan kanssa.

Kustantaja:    Kiuruveden kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:            Matiskainen H, inventointi 1977.

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Löytöpaikkoja tunnettiin kaksi. Alueen liepeiltä tunnetaan yksi kuppikallio (Ylemmäinen lammen itäpuolelta), sekä viisi löytöpaikka alle kilometrin etäisyydellä tutkimusalueen rajoista.  Lähin tunnettu kivikautinen asuinpaikka on Pielaveden Kivimäki 3 km länteen alueen etelärajalta.  Inventoinnissa löytyi  kaksi kivikautista asuinpaikka, yksi mahdollinen kivikautinen asuinpaikka, historiallisen ajan kylä/talotontti, tervahauta, sekä yksi kiviesineen löytöpaikka.

Löydöt:          KM 34652 – 34654, kvartsiesineitä ja –iskoksia, palanutta luuta.

Raportti pdf-tiedostona (2,2 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Kuopion Museossa ja Kiuruveden kaupungilla.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle