Lusi-Hartola välillä (Heinola, Sysmä, Hartola) Vt-4:n tielinjauksen muinaisjäännösinventointi 2004

 

Perustiedot

Alue:              Lusi Makkaramäki ja Hartola Pohjolan pohjoispää välillä Vt-4:n parannussuunnitelman mukaisen tielinjan ja sen liepeiden alue. Suurimman osan matkasta nykyisen tielinjan kohdalla, pari pientä oikaisua kauemmaksi nyk. tielinjasta.

Tarkoitus:      Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Tielinjauksen alueen mahdollisimman kattava ja perusteellinen tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 8.11.- 9.11.2004, kaikkiaan 32 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Tieliikelaitos

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Aiemmat      

tutkimukset:  Sysmän ja Hartolan inventoinnit: Antti Bilund 1999, Hannu Poutiainen 2003 (perusinventoinnit) ja Timo Jussila & Hannu Poutiainen 2004 (rantayleiskaava-inventointi).

Tulokset:       Tielinjan alueella ja sen liepeillä ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai löytöpaikkoja.  Muutaman sadan metrin säteellä tielinjasta tunnetaan kivikautinen asuinpaikka  (Heinola 17 Janatinniemi) ja yksi  rautakautinen löytöpaikka (Pohjola Mäntylä). Tielinja viistää Onkiniemen ja Vahteriston vanhoja kylätontteja, kuitenkaan osumatta kylätonttien ytimeen ja säilyneiden jäänteiden kohdalle.

                      Tielinjan alueelta ei löydetty esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Historiallisen ajan suojelukohteeksi inventoinnin perusteella esitetään Iso-Mäkärin pohjoispään länsirannalla olevaa kiviaitaa ja rakennuksen perustaa tielinjan liepeillä. Toinen säilytettäväksi ehdotettu paikka on vanha kiviholvisilta Onkiniemen eteläpuolella aivan vt. 4:n kupeessa. Lisäksi havaittiin hiilihautoja (Pohjolassa)  joita ei esitetä suojelukohteiksi.

Raportti pdf-tiedostona (1,6 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle