Sumiainen-Konnevesi. Maantien 637 parantamisalueen, välillä Kärkkäälä-Pylkäismäki, muinaisjäännösinventointi v. 2004

Perustiedot

Alue:              Konneveden ja Sumiaisten kunnan alueella kulkevan maantien 637 varret ja suunnitellut tienoikaisukohdat sekä läjitysalueet. Etelässä tutkimusalue alkaa kantatieltä 69 ulottuen runsaat 8 km pohjoiseen, muutama sata metriä maantien 6450 risteyksestä Sumiaisten kirkonkylän suuntaan.

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Tielinjan ja sen liepeiden, sekä läjitysalueiden kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 24.5.2004.

Kustantaja:    Tieliikelaitos.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:             Suviola, inventointi  v.1981.

Tulokset:       Suunnitellulla tielinjalla ja sen liepeillä ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä.

Raportti pdf-tiedostona (0,54 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Keski-Suomen Museossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle