Ruoveden Sääsniemen muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Visuveden länsipuolella, sen etelärannalla olevan Ruoveden Sääsniemen alue ja niemen tyvi, tilan 3:204 alue, Peruskarttalehti 2213 12, ks. yleiskartta ja maastokarttaote.

 

Tarkoitus:      Rantakaavan vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi, muinaisjäännösten huomioiminen kaavoituksessa ja maankäytössä.

 

Tavoite:         Koko alueen kattava tarkastaminen.

 

Työaika:        Kenttätyöaika: 29.7.2004 kaikkiaan 7 tuntia maastossa.

 

Kustantaja:    Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää

 

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

 

Tulokset:       Alueelta ei ennestään tunnettu yhtään kiinteää muinaisjäännöstä.
Alueelta löytyi yksi kivikautinen asuinpaikka,

Uudet löydöt:   KM   34651, kvartsi-iskoksia, -ytimiä ja -esineen katkelma.

 

Aiemmat

Tutkimukset: ei

Raportti pdf-tiedostona (0,45 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Pirkanmaan maakuntamuseossa ja Ruoveden kunnassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle