SYSMÄ. Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Sysmän eteläosan pienvesistöjen (järvet, lammet, joet) ranta-alueet. Tutkimusalueeseen eivät kuuluneet : Nuoramoisjärvi, Tepoo, Ylimmäinen ja Keskinen –järvet. Karilanmaan, Nuoramoisen ja Onkiniemen kyläkeskukset.

 

Tarkoitus:      Kaava-alueinventointi. Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, niin että ne voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

 

Tavoite:         Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti alueen riittävän (=kohtuullisen) kattava  tarkastus, sekä jo ennestään tunnettujen muinaisjäännöstietojen kokoaminen.

 

Työaika:        Kenttätyöaika: 10.9. – 17.9.2004 ja 9.11., kaikkiaan 78 henkilötyötuntia.

 

Kustantaja:    Sysmän kunta

 

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen

 

Aiemmat      

tutkimukset   Pentti Koivunen inventointi v. 1965, Hannu-Matti Wahl inventointi Nuoramoisissa ja Onkiniemellä 1997, Sirkka-Liisa Seppälä inventointi v. 1999, Antti Bilund ja Hannu Poutiainen inventointi v. 1999, Antti Bilund inventointi 1999, Hannu Poutiainen inventointi 2004 keväällä. Lisäksi yksittäisillä paikoilla on tehty tarkastuksia ja kahdella paikalla kaivauksia.

 

Tulokset:       Rantayleiskaava-alueelta löytyi kolme uutta esihistoriallista asuinpaikkaa (kaikki ehjiä metsämaastossa) lisäksi kaksi historiallisen ajan jäännöstä. Ennestään tutkimusalueelta tunnettiin 20 muinaisjäännöstä: kuppikiviä 2,  4 rautakautista kalmistoa, 14 kivikautista asuinpaikkaa, joista kahden muinaisjäännösstatus ehdotetaan laskettavaksi löytöpaikoiksi.

                      Karilanmaan kyläkeskuksen alueelta tunnettiin ennestään yksi laaja kivikautinen asuinpaikka. Uusia muinaisjäännöksiä ei löydetty.

                      Nuoramoisten kyläkeskuksen alueelta tunnetaan kaikkiaan 21 muinaisjäännöstä, suurin osa kuppikiviä, lisäksi mahd. rautakautisia röykkiöitä, kolme rautak. asuinpaikkaa ja yksi kivikautinen asuinpaikka, ja muutama hist. ajan talonpohja. Uusia muinaisjäännöksiä ei löydetty.

                      Onkiniemen kyläkeskuksen alueelta ei tunnettu ennestään eikä inventoinnin jälkeenkään muinaisjäännöksiä.

 

Löydöt:          KM 34764 – 34766, kvartsi-iskoksia –ytimiä ja -esineitä, palanutta luuta. Diar. 27.10.04

Raportti pdf-tiedostona (1,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Sysmän kunnassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle