UURAINEN. Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Uuraisten Hirvaskankaan osayleiskaava-alue.

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, tihein pistokokein.

Työaika:        Kenttätyöaika: 29.7.- 30.7.2004, neljä henkilötyöpäivää.

Kustantaja:    Uuraisten kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.

Aiemmat      

tutkimukset:  Äänekosken puoleinen Hirvaskangas inventoitu v. 2004 toukokuussa (T. Jussila).

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja.

                      Suomen sodan 1808-9  aikainen varustus, joka sijaitsee suurimmilta osin Äänekosken puolella (todettiin kevään 2004 inventoinnissa), hiilihautoja ja –miilu, joita ei arvotettu muinaisjäännöksiksi.

Raportti pdf-tiedostona (0,65 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Keski-Suomen museossa ja Uuraisten kunnassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle