VIRRAT Liedenpohja Syvälahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tilan 2:46 Rieskaniemi alueella

Perustiedot

Alue:              Virrat Liedenpohja, tila 2:46 Rieskaniemi. Pk 2214 09, x: 6919 00, y: 2482 44.

Tarkoitus:      Tilan alueella osittain olevan aiemmin tunnetun muinaisjäännöksen 12 Syvälahti rajaaminen tilan sisällä, sekä selvittää onko muualla tilan alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä, ulottuuko tilan itäpuolella oleva kivikautinen asuinpaikka 5 Ylä-Tulijoki tilan 2:26 puolelle. Muinaismuistolain 15 §:n edellyttämä tutkimus.

Tavoite:         Alueen kattava tarkastus systemaattisella koekuopituksella.

Työaika:        Kenttätyöaika: 30.11.- 1.12.2004, kaikkiaan 2 henkilötyöpäivää maastossa.

Kustantaja:    Maan omistaja: Tuomo Jantunen.

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:            Ari Siiriäinen, inventointi v. 1970.

Tulokset:       Vuonna 1970 löytynyt kivikautisen asuinpaikan on arvioitu ulottuvan tilan 2:46 länsi ja luoteisreunalle. Muinaisjäännöksen rajausarvio perustui tien ja polkujen pinnoista tehtyihin pintahavaintoihin. Nyt suoritetussa kartoituksessa todettiin muinaisjäännöksen kattavan entisen arvion lisäksi koko tilan pohjoisosan ja koilliskolkan ylätasanteet ja ylärinteen terassit. Muinaisjäännöksen laajuus tilan alueella kasvoi 136 %. Tilan eteläosassa – rannan puolella, ja itäpuoliskossa ylärinnettä alemmalla tasolla ei havaittu merkkejä esihistoriasta.

Löydöt:          KM 34966, 1-43, saviastian paloja, kvartsiesineitä ja –iskoksia, palanutta luuta.

Raportti pdf-tiedostona (1,8 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu maastokarttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Pirkanmaan Maakuntamuseossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle