IISALMI. Kirmajärven ympäristö ja Peltosalmen entisen varikon länsi- ja eteläpuolinen harjualue Lapinlahden rajalle. Muinaisjäännösinventointi  2005

Perustiedot

Alue:              Kirmajärven ympäristö ja harjualue Peltosalmen eteläpuolella Kirmajärven ja Nerkoonjärven välillä, poisluettuna Peltosalmen entisen varikon alue.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava ja perusteellinen tarkastus, tihein pistokokein.

Työaika:        Kenttätyöaika: 28.4.- 2.5.2005, kaikkiaan 8 henkilötyöpäivää maastossa.

Kustantaja:    Iisalmen kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Aiemmat      

tutkimukset:  Peltosalmen varikkoalueen inventointi 2004, Mikroliitti Oy

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä, kaksi kiviesineen löytöpaikkaa. Inventoinnissa löytyi viisi esihistoriallista asuinpaikkaa, joista kaksi pellossa ja kolme ehjää metsämaastossa sijaitsevaa. kahdella asuinpaikalla havaittiin asumuspainanteita. Lisäksi havaittiin yksi mahdollinen pieni pyyntikuoppahangas.

Löydöt:          KM 35061 – 35065, saviastian paloja, kvartsiesineitä ja –iskoksia, palanutta luuta.

Raportti pdf-tiedostona (1,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Iisalmen kaupungissa ja Kuopion kultt.hist. museossa.

Iisalmen kaikki muinaisjäännökset (tilanne 12.2005) MapInfo mif-mid -tiedostoissa (zipattuna): Download


Mikroliitti Oy:n pääsivulle