Joutsan rantojen inventointi 2005

Perustiedot

Alue:              Joutsan kunnan alueen kattava rantayleiskaava alue, vesistöjen rannat n. 100 m etäisyydeltä.

Tarkoitus:      Kaavan vaikutusalueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen rantojen tarkastus pistokokein ja potentiaalisiksi havaittujen alueiden tarkempi  ja kattavampi tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 23.5. – 6.6., kaikkiaan 206 henkilötyötuntia maastossa (sis. matka-aikaa 6 tuntia).

Kustantaja:    Joutsan kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa, kolmen päivän ajan myös Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:              - Jussila T, inventointi 1992

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennen inventointia 21 kivikautista asuinpaikkaa , yksi kalliomaalaus ja kaksi röykkiökohdetta. Kaavan vaikutusalueelta löytyi 16 kivikautista asuinpaikkaa ja yksi lapinraunio (40 Metelinniemi).

Löydöt:          KM  35106 – 35122, kvartsiesineitä ja –iskoksia, pii-iskoksia, palanutta luuta, saviastian paloja. Diarioitu 8.7.05

 

Tässä raportissa käsitellään ja kuvataan Joutsan kaikki muinaisjäännökset.

Abstrakti

Joutsan kunnan alueen rantayleiskaava käsitti kaikki alueen vesistöjen rannat. Kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventoinnin suoritti Mikroliitti Oy:n arkeologit Timo Jussila, Timo Sepänmaa ja Hannu Poutiainen touko-kesäkuussa 2005.  Joutsan alueen isompien järvien, Jääsjärven, Angesselän-Puttolanselän, Viherin, Suonteen, Puulan, Hirvijärven ja Iso-Säynjärven rannat tarkastettiin kattavin pistokokein. Pienemmillä järvillä, jotka ovat olleet muinaisten vesireittien osana tehtiin myös sopivin kohdin tarkastuksia. Lammet jätettiin tarkastamatta. Ne rannat jotka oli katsottu suhteellisen perusteellisesti aiemmassa v. 1992 inventoinnissa, jätettiin vähälle huomiolle. Pääpaino oli vielä rakentamattomilla, metsäisillä ja ehjillä rantakaistoilla. Joutsassa on suoritettu perusinventointi v. 1992, sen jälkeen kunnasta tunnettiin 21 kivikautista asuinpaikkaa ja pari röykkiökohdetta. Nyt suoritetussa inventoinnissa löytyi 16 uutta kivikautista asuinpaikkaa ja yksi ehjä lapinraunio.

Raportti pdf-tiedostona (4,5 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Joutsan kunnassa ja Keski-Suomen museossa.

Joutsan kaikki muinaisjäännökset (tilanne 30.7.2005) MapInfo mif-mid -tiedostoissa (zipattuna): Download


Mikroliitti Oy:n pääsivulle