PALTAMO. Kiehimänjoen rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi: rakennuspaikkojen tarkastus v. 2005

 

Perustiedot

Alue:              Kiehimänjoen ranta-alueet, sisältäen pohjoisessa Iijärven länsipään Saunasalmesta länteen, sekä Kangasjärven ranta-alueet.

Tarkoitus:      Varmistaa, että suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla ja liepeillä ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Tavoite:         Alueelle suunniteltujen uusien rakennuspaikkojen ja niiden lähimaaston kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 18-19.9.2005 , kaikkiaan 38 henkilötyötuntia maastossa (matkoineen).

Kustantaja:    Paltamon kunta

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.

Aiemmat

Tutkimukset: Huurre M, inventointi v. 1961. Erä-Esko A,  tarkastuksia v. 1972. Leppäaho J, kaivaus v. 1954. Siiriäinen A, kaivauksia v. 1962. Linkola M. kaivauksia v. 1962.

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennestään 15 kivikautista asuinpaikkaa, joista ainakin kaksi lienee kokonaan tuhoutunut v. 1972 tarkastukseen mennessä. Inventoinnissa löytyi tutkimusalueelta kolme uutta esihistoriallista pyyntikulttuurin asuinpaikkaa.

                      Uudet löydöt KM 35237-35239 kvartsikaavin ja -iskoksia

Raportti pdf-tiedostona (1,0 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Paltamon kunnassa ja Kainuun maakuntamuseossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle