Sonkajärvi ja Varpaisjärvi. SÄLEVÄ-järven rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Koko Säleväjärven ranta-alue.

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, niin että ne voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

Tavoite:         Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti Sälevän rantojen riittävän kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 20.- 30.9.2005 , kaikkiaan 82 henkilötyötuntia maastossa matkoineen.

Kustantaja:    Sonkajärven ja Varpaisjärven kunnat

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat

Tutkimukset: Ei ole. Itäkoskella käynyt tarkastuksia tekemässä Jouko Aroalho 1990-luvulla.

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu ennestään yhtään muinaisjäännöstä, eikä löytöpaikkaa. Alueen liepeeltä, järven eteläpäästä, vanhan lasku-uoman varrelta, tunnetaan yksi kivikirveen löytöpaikka, jonka läheltä on myös löydetty kvartsi-iskos (Mäntylä, ks. kartta s.13, ympyrä). Lähin hajalöytöpaikka on Itäkosken alajuoksun tienoilta.
Inventoinnissa löytyi tutkimusalueelta kolme uutta esihistoriallista pyyntikulttuurin asuinpaikkaa.

                      Uudet löydöt KM 35240-35242 palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia

Raportti pdf-tiedostona (1,2 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Sonkajärven ja Varpaisjärven kunnissa ja Kuopion kultt.hist. museossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle