Varpaisjärven Syvärin rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännökset

Muinaisjäännösinventointi kesäkuussa 2001
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

Uudet paikat nro 7-11

Listasta linkki paikan kuvaukseen, josta edelleen valokuviin ja karttaotteisiin

Kiinteät muinaisjäännökset, suojelukohteet

Löytöpaikat (usein karkeasti paikannettu), eivät ole suojelukohteita.
Mikroliitti Oy:n pääsivulle