Mikroliitti Oy

Muinaisjäännösinventointeja Virroilla v. 2003

Alkuperäiset inventointiraportit on käännetty Word-asiakirjoista html-muotoon joten ne eivät ole alkuperäisessä asussaan ja muotoilussa. Raporttien kuvat on pienennetty alkuperäiskoosta, samoin niiden jpeg-kompressointia on lisätty. Kuvien laatu nettisivuilla ei siis täysin vastaa alkuperäiskuvien laatua. Raporttien nettiversioissa ei ole karttoja!

Virrat, Killinkoski. Vesihuoltolinjan inventointi 2004

Virrat, Toisvesi. Rantayleiskaava-alueen inventointi 2003 (nettiin maaliskuussa 04)


Mikroliitti Oy:n pääsivulle