Mikroliitti Oy

Porvoo Kirkonmäki 2017

Osa löydöistä on vielä konservoinnissa, eikä niistä ole tarkkaa tietoa. Konservointi valmistuu loppuvuonna 2019. Konservoitavista löydöistä on erillinen, väliakainen luettelo.

Raportit


Kuntavalikkoon

Mikroliitti Oy:n pääsivulle