Palvelut

Toimimme asiakkaan asialla

Meillä on työkokemusta jokaisesta Suomen maakunnasta ja useimmista kunnista. Hallitsemme alamme tutkimusmenetelmät ja kehitämme niitä jatkuvasti. Asiantuntemuksemme kattaa eri aikakaudet kivikaudelta historialliselle ajalle. Tarjoamme asiakkaan käyttöön laajan kokemuksemme ja vahvan ammattitaitomme – laatua kustannustehokkaasti.

Muinaisjäännösselvitykset

Arkistoselvitykset. Arvioinnit maastotutkimustarpeesta. Inventointien esiselvitys.

Inventoinnit

Määrätyn alueen arkeologisten kohteiden selvitys. Näitä ovat esimerkiksi kaava-alueet ja erilaiset johtolinjat. Inventoinnin tuloksena asiakkaalla on käytettävissään ajantasaiset tiedot tutkittavan alueen arkeologisista kohteista, niiden kuvaukset, suojelustatukset sekä paikkatiedot.

Tarkkuusinventoinnit

Tunnetun arkeologisen kohteen tai suppean alueen tutkimus, jossa selvitetään tarkemmin muinaisjäännöksen olemassaoloa, rajausta sekä suojelustatusta.

Koekaivaukset

Tunnetun kohteen laadun, kunnon ja rajauksen tarkka selvittäminen arkeologisen kaivauksen menetelmin otostutkimuksena.

Kaivaukset

Muinaisjäännöksen perusteellinen tutkiminen arkeologisin menetelmin esimerkiksi silloin, kun kohteen muinaisjäännösrauhoitus halutaan poistaa osin tai kokonaan.

Arkeologiset valvonnat

Maan kaivamistyön arkeologinen valvonta, jossa arkeologi tarkkailee, tuleeko kaivamisen aikana esiin kiinteä muinaisjäännös, joka edellyttäisi tarkempaa tutkimista.

Kuinka voimme olla avuksi?